Fransk

Fransk - en øjenåbner til internationale og globale muligheder
 

Undervisningsfaget fransk i læreruddannelsen er et sprog- og kulturpædagogisk og almen fagdidaktisk funderet fag med fokus på undervisnings- og anvendelseskompetence i grundskolens franskfag.
Undervisningsfaget fransk spiller sammen med de andre fag, faglige og tværfaglige områder og emner, du vælger. Du afprøver dine færdigheder og kompetencer i praktikforløb, som inddrages i den daglige undervisning på Zahle. Undervisningen inddrager også de uddannelsespolitiske tekster, som løbende ændres fra Undervisningsministeriet. Undervisningsfaget fransk relaterer sig konstant til skolens praksisrum og til aktuelle undervisnings- og læringsteorier.

Målet med en uddannelse til fransklærer i grundskolen er tobenet: du skal både blive SPROGlærer og sprogLÆRER. Dette betyder, at SPROGlæreren er udtryk for det ene ben, hvor du fortsætter din kompetenceudvikling i de sproglige færdigheder, som du har med dig fra dine tidligere uddannelsesforløb. Det andet ben, sprogLÆREREN handler om udvikling af dine pædagogiske og didaktiske kompetencer til at undervise og videndele med dine fremtidige elever, således at du sætter deres sprogproduktion i spil. Undervisningsfaget fransk bygger på din kompetencetilegnelse i forhold til at videreudvikle dine egne sproglige og kulturelle færdigheder og viden og samtidig på din didaktiske viden om franskfaget i forhold til at undervise elever i fransk sprog og kulturer.

Undervisningsfaget fransk tager afsæt i et funktionelt sprogsyn, hvor sprog ses som et middel til kommunikation, og hvor sprog og sprogtilegnelse ses ud fra et sociokognitivt læringssyn. Dette betyder, at fokus i fransk som undervisningsfag er på udvikling af social interaktion mellem mennesker gennem kommunikation. Fransk er jo et førstesprog for mennesker, der taler det i deres hjem og i skolen, og et andet, eller tredje eller fjerdesprog for mennesker, der lærer det som fremmedsprog i skolen eller senere i livet. Kommunikation på fransk skabes altså mellem mennesker, der taler sammen i kraft af deres egen individualitet og i skiftende fællesskaber.

Derfor tager undervisningsfaget fransk afsæt i et dynamisk kultursyn. Dette hænger tæt sammen med det funktionelle sprogsyn. I et dynamisk kultursyn forstås kultur som noget, der skabes mellem mennesker i kommunikation på tværs af nationale statsgrænser, først og fremmest via de globale medier, turisme, verdenshandel og international migration.

Bienvenue

--

Teori omsættes til praksis

”Der er langt fra universitetet til fransk i en 6. klasse”