Engelsk

Undervisningsfag i læreruddannelsen

I den danske folkeskole har eleverne engelsk fra 1. klasse og i hele skoleforløbet. Og de vil rigtig gerne lære engelsk!

Som engelskstuderende på læreruddannelsen bliver du professionelt klædt på til at støtte eleverne frem mod at kunne klare sig i en spændende globaliseret virkelighed. Det er vigtigt at kunne engelsk for at kunne udnytte alle de muligheder, der ligger i en verden, hvor vi rejser mere, arbejder mere sammen internationalt, henter viden uden for Danmark, bruger internettet, osv. osv.

Engelsk på læreruddannelsen handler om at give dig mulighed for at blive en dygtig engelsklærer, som kan planlægge, udføre, evaluere og udvikle faget i folkeskolen. For at kunne det, skal du have teoretisk viden om sprog, kultur, tekster og læring og du skal have færdigheder i at tilrettelægge undervisning. Det drejer sig om eleverne, og man ved, at de bedste lærere er dem, der er opmærksomme på, hvordan deres undervisning virker. 

Vores tilgang er praktisk, fordi vi grundlæggende mener, at man skal have prøvet en proces på egen krop for at kunne tilrettelægge en tilsvarende proces for andre – og så skal man selvfølgelig også vide, hvorfor en proces virker. Der er derfor høj studieaktivitet med workshops, forberedelse af oplæg, arbejde i studiegrupper og såvel medansvar som medindflydelse på studiet.

Vi arbejder næsten udelukkende på engelsk, og derigennem får du trænet dine egne sproglige kompetencer.

Moduler

På læreruddannelsen specialiserer du dig i engelsk på 1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin. Du starter med et grundmodul over to semestre, og derefter specialiserer du dig i en aldersgruppe i fagets andet modul. Hvis du vælger engelsk som første undervisningsfag, læser du tre moduler i faget, hvor du i de to sidste fordyber dig i den aldersspecialisering, du har valgt. Du vil også have mulighed for at vælge specialiseringsmoduler som supplement til fagets moduler, ligesom du til sidst i studiet kan vælge at skrive bacheloropgave i engelsk.

Modulerne er:

Modul 1: Sprogbrug, sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder 
Modulet arbejder med spørgsmål som: Hvordan lærer man sprog? Hvordan foregår sprogudvikling? Hvad er kommunikative færdigheder? Hvad er sammenhængen mellem kommunikation og sprogtilegnelse? Hvordan beskriver man sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder? Hvordan og hvorfor fungerer læreren som sproglig vejleder? Hvordan tilrettelægger læreren undervisning, der giver mulighed for sprogtilegnelse? Hvad er sammenhængen mellem sprogsyn, læringssyn, fagsyn og konkret undervisning? Modulet arbejder endvidere med følgende spørgsmål: Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvad er målet for sprogundervisningen? Hvordan beskriver man sprog? Hvordan og hvorfor underviser man i sproglige elementer? 

I andet modul vælger du endeligt din aldersspecialisering og kan vælge mellem:

Modul 2I (indskoling): Interkulturel kompetence i sprogundervisningen, 1.-6. klassetrin 
Modulet arbejder med spørgsmål som: Hvordan kan engelskfaget arbejde med kulturforståelse og kulturmøder? Hvilken rolle spiller læreres og elevers sprog- og kultursyn i forhold til læremidler og i kulturmøder? Hvad betyder det at være interkulturelt kompetent og hvilke kulturelle tematikker er relevante i engelskfaget fra 1.-6. klassetrin? Hvordan kan engelskundervisningen bidrage til at eleverne gradvist bliver mere aktivt handlende i kulturmøder? 

Modul 2U (udskoling): Interkulturel kompetence i sprogundervisningen, 4. - 10. klassetrin 
Modulet arbejder med spørgsmål som: Hvordan kan engelskfaget arbejde med kulturforståelse og kulturmøder? Hvilken rolle spiller læreres og elevers sprog- og kultursyn i forhold til lærebogsmaterialer, fagportaler og i virkelige kulturmøder? Hvad betyder det at være interkulturelt kompetent i engelskfaget? Hvilke kulturelle tematikker er centrale for aldersgruppen? Hvordan kan engelskundervisningen bidrage til tværfaglige eller internationale samarbejde

Hvis du har valgt engelsk som første undervisningsfag har dit modul 2 dobbelt omfang og omfatter yderligere fordybelse i aldersspecialiseringen. Derfor arbejder det større modul også med spørgsmål som:

Hvordan tilrettelægges alderssvarende og meningsfuld engelskundervisning? Hvilke aktiviteter og materialer er velegnede til aldersgruppen? Hvilke konsekvenser får det, at eleverne har haft engelsk siden 1. klasse? Hvordan bevidstgøres eleverne om sammenhængen mellem sprog, kultur, tekster og identitet? Hvilke valg skal overvejes omkring indhold og arbejdsformer frem mod udvikling af elever med mod og initiativ til at anvende sproget? Hvordan foretages materialevalg omkring digitale teknologier og differentierede tekster i undervisning?  Hvordan bidrager faget til elevernes almene dannelse?