Dansk som undervisningsfag

Dansk er faget, hvor du arbejder med sprog og tekster, sprog i tekster og sprog i kontekster. Der er sprog i alle former for kommunikation, og kommunikationen kan både være talt sprog, skrevet sprog, billeders sprog og multimodale udtryk.

Det er en central del af en dansklærers faglighed at være god til sprog, så det er vigtigt, at du har lyst til at gå på opdagelse i det danske sprog i alle dets former og har forudsætninger for at arbejde med sprog.

Vi arbejder med tekster
Danskfaget er også et tekstfag. Her beskæftiger vi os med mange slags tekster i forskellige genrer lige fra billedbøger til små og store børn til litterære tekster og webtekster, som vi analyserer og diskuterer med det formål at klæde dig på til at kunne tilrettelægge danskundervisning i skolen.

Målet med faget
Målet med undervisningsfaget dansk er, at du som studerende oparbejder et solidt danskfagligt fundament, sådan at du med fagdidaktiske begrundelser og pædagogisk fantasi kan udfolde god danskundervisning for børn.

Indskoling og udskoling

Faget er opbygget i 3 moduler for henholdsvis indskoling (1.-6.klasse) og udskoling (4.-10.klasse). Du skal vælge, om du helst vil undervise de store eller de små børn i skolen, men vil under alle omstændigheder blive uddannet til at undervise i dansk på mellemtrinnet (4.-6. klasse).

Indskoling: Dansk 1.-6. klasse
 

Modul 1: Skriftsprogstilegnelse og kommunikation (20 ECTS)
I dette modul sætter vi fokus på områderne læsning, skrivning og kommunikation. Vi analyserer bl.a. talesprog og elevers skriftsprogstilegnelse, dvs. den første læsning og skrivning og sammenhængen herimellem. Vi skal også analysere og vurdere forskellige læremidler til skriftsprogstilegnelse og mundtlighed og diskutere, hvordan vi kan støtte eleverne i deres tale-, læse- og skriveudvikling. Modulet afsluttes med en national modulprøve.

Læs mere om modulet i studieordningen side 49

Modul 2: Sprog og genrer (10 ECTS)
Dette modul har fokus på sprog og tekster i forskellige genrer. Vi skal arbejde med den formelle og den funktionelle grammatik og sprogsynets betydning for undervisningen i sprog og genrer. Vi har også fokus på lærerens rolle som sproglig vejleder i forhold til elevers tekster samt på læsning og skrivning af såvel fiktive som faktiske tekster. 

Læs mere om modulet i studieordningen side 54

Modul 3: Tekstmodaliteter og tekstkompetence (10 ECTS)
Dette modul har fokus på multimodale tekster, dvs. tekster, der kommunikerer ved hjælp af flere tegnsystemer. Vi arbejder både med analyse og egenproduktion af forskellige multimodale tekster fra billedbøger til kortfilm til nettekster, og i forlængelse af det analytiske arbejde diskuterer vi, hvordan vi kan klæde eleverne på til at deltage i samfund fyldt med multimodale teksttyper.

Læs mere om modulet i studieordningen side 57

Udskoling: Dansk 4.-10.klasse
 

Modul 1: Literacy og kommunikation (20 ECTS)
I dette modul sætter vi fokus på talesprogets og skriftsprogets struktur og forholdet mellem talt og skrevet sprog, herunder sprogets opbygning og brug. Vi arbejder med analyse af fx læremidler og elevtekster. Desuden sætter modulet fokus på læsning og læseundervisning på mellemtrinnet og i udskolingen. Modulet afsluttes med en national modulprøve.

Læs mere om modulet i studieordningen side 61

Modul 2: Fiktive tekster (10 ECTS)
Dette modul har fokus på litteraturundervisning: forskellige genrer inden for børne-, unge-, og voksenlitteratur, fx kanonlitteratur, digte, billedromaner, noveller m.m. Vi arbejder med litteraturdidaktikken, dvs. hvordan vi kan undervise i litteratur i skolen, og hvorfor vi skal gøre det.

Læs mere om modulet i studieordningen side 66

Modul 3: Multimodale tekster (10 ECTS)
Multimodale tekster er tekster, som kommunikerer ved hjælp af flere tegnsystemer. Det kan være billede og lyd, skrift og billede m.m. Vi arbejder både med analyse og egenproduktion af forskellige multimodale tekster fra billedbøger til kortfilm til nettekster og diskuterer i forlængelse af det analytiske arbejde, hvordan vi kan klæde eleverne på til at deltage i samfund fyldt med multimodale teksttyper.

Læs mere om modulet i studieordningen side 70