Billedkunst

Det centrale i billedkunstfaget er undervisning i, med og om billeder i et stadigt samspil mellem praksis og teori.

I billedkunst forstås billeder som et sprog, hvorigennem vi udveksler viden, oplevelser, meninger og informationer om og med den kultur, vi lever.

I udviklingen af børns og unges viden og omverdensforståelse spiller det visuelle område en væsentlig rolle. Faget bidrager her med et visuelt og kulturelt blik. Fagets faglighed rækker ud over faget selv og kvalificerer såvel tværfaglig undervisning som alle læringssammenhænge, hvor billeder og visuelle fænomener indgår.

Faget arbejder med alle former for billeder og visuelle fænomener: Fra de mere traditionelle kunstformer og den moderne samtidskunst til den øvrige visuelle kulturs mange genrer og billedformer. Undervisningen tager ofte udgangspunkt i særlige motiver eller temaer, fx kroppen, manga, turisme, sport, byen (København/Berlin), jul.

Billedkunstfaget  udvikler kreativitet og æstetiske kompetencer, men er også et refleksivt fag, der trækker på metoder og teorier fra sociologi, antropologi, visuel kommunikation, kunst- og kulturhistorie, psykologi mm.

At studere til billedkunstlærer på UCC forudsætter, at du har lyst til at arbejde med billeder på kryds og tværs – og at du vil noget med billeder. For at indfange fagets facetter, vil undervisningen være eksperimenterende og udfordrende, øjenåbnende og tankevækkende, sjov og legende.

Tre hoveddimensioner i faget

  • Fagdidaktik, som bl.a. omfatter refleksioner over billedfaglig undervisning, billedpædagogiske teorier om socialisering til samfundets billedformer og billedsproglig udvikling
  • Billedfremstilling, hvor vi arbejder med mange forskellige billedformer og genrer: fra kunstens område, fx tegning, maleri, skulptur, installation, video og fra den øvrige visuelle kulturs verden, fx arkitektur og visuelle miljøer, musik-/dokumentarisk video, børns og unges visuelle verden.
  • Billedkundskab omfatter refleksioner over samspillet mellem indhold, form, medievalg og den kontekst, billederne optræder i og pædagogiske metoder til at drøfte billeder og visuelle fænomener.

I praksis vil de tre dimensioner oftest være sammenhængende og indgå som elementer i temaer og forløb.