Studieordning for KP's læreruddannelse

Fra sommeren 2019 er en ny studieordning for KP's læreruddannelse trådt i kraft. Denne studieordning gælder for nye studerende. Studerende, som er optaget på uddannelsen før august 2019, læser fortsat efter studieordningerne for Læreruddannelsen Campus Carlsberg/Bornholm og læreruddannelsen på Frederiksberg.

Studieordning for Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole gældende for sommeroptag 2019


Studieordningen består af tre dele:
I.PDF iconStudieordningens fællesdel udarbejdet i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at udbyde læreruddannelsen, og som indeholder regler om følgende:

  • Afsluttende prøver for hvert undervisningsfag, Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse, herunder prøveform og tilrettelæggelse
  • Særlig tilrettelæggelse af prøver for studerende, der har opnået merit for moduler, der kvalificerer til den afsluttende prøve
  • Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III.
  • Krav til udformning af professionsbachelorprojektet

II. PDF icon Studieordningens institutionsdel udarbejdet af den enkelte professionshøjskole, og som indeholder regler om læreruddannelsen lokalt.

III. Bestemmelser for uddannelsens enkelte moduler og kurser

Studieordning for Læreruddannelsen Campus Carlsberg og Bornholm gældende for studerende, som er optaget på læreruddannelsen Campus Carlsberg og Bornholm inden august 2019.

Vil du se studieordning for lærerstuderende på Frederiksberg i stedet?