Studieformer

En professionsbacheloruddannelse er et fuldtidsstudie, der består af flere studieformer. Ud over undervisningstimer er der f.eks. praktik, forberedelsestid, gruppearbejde, fremlæggelser, opgaveskrivning, observationsarbejde, projekter mv. Det kræver en aktiv indsats af dig som studerende.

Studieaktivitetsmodel
Studieaktivitetsmodellen, der bruges af alle professionshøjskolerne i Danmark, viser, hvordan din uddannelse er sammensat af forskellige studieaktiviteter. Nogle af aktiviteterne drives af underviseren, andre skal du selv som studerende tage initiativ til at gennemføre. Aktiviteterne er inddelt i fire overordnede kategorier – se forklaring nedenfor.

Som studerende på læreruddannelsen på KP har du 275 arbejdstimer på hvert modul, og du har tre moduler pr. semester. Du kan herunder se fordelingen af aktiviteter pr. modul for undervisningsfag og lærernes grundfaglighed samt studieaktiviteterne i pratikmodulerne.

Studieaktivitetsmodel for et modul i undervisningsfagene og lærernes grundfaglighed

Studieaktivitetsmodel for et modul i praktik

De fire kategorier:

  • Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende - initieret af underviser. Det kan være forelæsninger, holdundervisning, studievejledning etc.
  • Kategori 2: Deltagelse af studerende - initieret af underviser. Det kan være holdmøder uden undervisning, studiedage, studiebesøg etc.
  • Kategori 3: Deltagelse af studerende - initieret af studerende. Det kan være selvstændige studier alene eller i samarbejde med andre studerende, herunder forberedelse, udarbejdelse af studieprodukter etc.
  • Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende - initieret af studerende. Det kan være forumtimer, fremlæggelse af studieprodukter, temadage etc.

Du kan i studieordningen læse mere om studieaktivitetsmodellen for det enkelte modul.

Medindflydelse og aktiv deltagelse

Som studerende har du medindflydelse og er forpligtet på at deltage aktivt i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og andre studieaktiviteter.