KU-studerende på Campus Carlsberg

Studerende på Københavns Universitet kan læse moduler på Læreruddannelsen Campus Carlsberg

Er du studerende på Københavns Universitet, kan du læse moduler på Læreruddannelsen Campus Carlsberg, således at du samlet set får merit for 10, 20 eller 30 ECTS-point ved studier på KP.
Du kan få merit for fagelementet valgfag, emne (12,5 ECTS) eller for dit bachelortilvalg (30 ECTS) ved studier på KP.

Hvis du udelukkende ønsker at få merit for valgfag, tilrettelægger KU et supplerende fagelement på 2,5 ECTS, således at du opnår merit for 12,5 ECTS.

Dette kan du læse på KP:

TYSK Modul 1: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog (10 ECTS

TYSK Modul 2: Interkulturel kommunikation (10 ECTS)

TYSK Modul 3: Tysk fagdidaktik (10 ECTS)

FRANSK Modul 1: Interkulturel kommunikation (10 ECTS)

FRANSK Modul 2: Sprogundervisning og læreprocesser i fransk som fremmedsprog (10 ECTS)

FRANSK Modul 3: Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed (10 ECTS)

FRANSK Specialiseringsmodul: Franskfaget og flersprogethedsdidaktik – franskfaget i et inklusionsperspektiv (10 ECTS)

Tværfagligt Specialiseringsmodul: Medier, genrer og sprog i fremmedsprogs-undervisningen  (10 ECTS)

Pædagogik og Lærerfaglighed PL2: Elevens læring og udvikling (10 ECTS)

Praktikmodul Praktik I: Praktikniveau 1 (10 ECTS)

Modulerne oprettes under forudsætning af et tilstrækkeligt stort antal deltagere.

Fire nemme trin

For at blive indskrevet på et eller flere moduler på Læreruddannelsen Campus Carlsberg skal du følge nedenstående fire trin.

  1. Du udfylder blanket til indskrivning på et modul på Læreruddannelsen. Blanketten findes nederst herpå siden. Husk at vedlægge dokumentation for, at du opfylder adgangskravet til modulet.
    Adgangskravet for henholdsvis tysk og fransk er, at du har et gymnasialt B-niveau i i faget. Der er ikke adgangskrav for Praktik eller Pædagogik og Lærerfaglighed.
  2. Du sender blanketten til lu-studievejledning@kp.dk, således at den kan godkendes af studievejledningen på KP.
  3. Blanketten godkendes af dit eget studie.  Inden 1. november skal du søge om forhåndsgodkendelse af KP-modulerne hos studienævnet for Engelsk, germansk og romansk med ansøgningsskemaet til forhåndsgodkendelse af kurser i Danmark. Der er en sagsbehandlingstid på op til 6 uger.
  4. Herefter sendes blanketten til: studieadministration@kp.dk

Når modulerne er afsluttet og bestået, printer du en udskrift fra https://id.ucc.dk/ og sender til KU som registrerer merit.