Uddannelsens opbygning

Læreruddannelsen tager fire år og er et fuldtidsstudie, som er normeret til 240 ECTS-point.
Du skal læse tre moduler pr. semester – dvs. seks moduler om året.
Et undervisningsfag består som minimum af 3-4 moduler, og som færdiguddannet lærer har du typisk undervisningskompetence i tre af skolens fag.

Fast struktur i starten

På Læreruddannelsen UCC har vi valgt en fast struktur for de første tre semestre, hvor du læser på et hold sammen med andre studerende, som har valgt samme undervisningsfag som dig.
Sådan kan du lære dine medstuderende og dit studie at kende.
Fra 4.-8. semester toner du i høj grad selv din uddannelse gennem dit valg af specialisering – og måske vil du læse et semester i udlandet.

Her kan du se en skematisk grundmodel for studiet:

Sommeroptag

struktur sommer

Vinteroptag

strukturmodel vinter 19

Uddannelsen består af:
1 intromodul (Intro)
3 undervisningsfag (UV1, UV2,UV3)
5 moduler i lærerens grundfaglighed (KLM, PL1, PL2, PL3, PL4)
3 praktikmoduler (PR1, PR2, PR3)
3 specialiseringsmoduler (SPEC)
2 bachelorprojektmoduler (BA1, BA2)

Læs om uddannelsens enkelte dele via menuer her på siden.