Uddannelsens opbygning

Læreruddannelsen tager fire år og er et fuldtidsstudie, som er normeret til 240 ECTS-point. Du skal læse tre moduler pr. semester – dvs. seks moduler om året.

Uddannelsen består af undervisningsfag, praktik, lærerens grundfaglighed, specialiseringsmoduler og et bachelorprojekt. Du skal vælge tre undervisningsfag, som hver består af 3-4 moduler.

Modellen herunder illustrerer, hvornår du har de forskellige moduler, og hvornår du er i praktik i løbet af læreruddannelsen.

model over læreruddannelsen på KP

Samme hold i starten

På KP's læreruddannelse har vi valgt en struktur, hvor du de første tre semestre læser på et hold med andre studerende, som har valgt samme første undervisningsfag som dig. Her bliver du klædt på til dit studie ved hjælp af en god sammenhæng mellem dit undervisningsfag, et intromodul og praktik.