Uddannelsens opbygning

Læreruddannelsen tager fire år og er et fuldtidsstudie, som er normeret til 240 ECTS-point. Du skal læse tre moduler pr. semester – dvs. seks moduler om året.

Uddannelsen består af undervisningsfag, praktik, lærerens grundfaglighed, specialiseringsmoduler og et bachelorprojekt. Du skal vælge tre undervisningsfag, som hver består af 3-4 moduler.

Modellen herunder illustrerer, hvornår du har de forskellige moduler, og hvornår du er i praktik i løbet af læreruddannelsen.

model over læreruddannelsen på KP

En god start på uddannelsen

KP’s læreruddannelse har særligt fokus på dit første studieår og din sociale trivsel og faglige udvikling fra dag ét, så du falder godt til. Du skal bl.a. arbejde i studiegrupper og med et fast team af undervisere omkring dit hold.

Alle studerende på første årgang deltager i et obligatorisk praktisk-musisk ugekursus, som bl.a. introducerer dig til, hvordan du gennem kreative, praktiske, æstetiske tilgange kan planlægge undervisning, som gør eleverne nysgerrige på den faglige viden.