Skrivecenter

Skrivecenteret på Læreruddannelsen Campus Carlsberg har ét formål, nemlig at støtte dig som studerende i dit arbejde med opgaveskrivning og anden skriftlighed i uddannelsen.

Enhver faglig tekst indgår i en sammenhæng, der stiller krav til tekstens form. I læreruddannelsen skriver du en vifte forskellige fagtekster – fra praktikkens logbog til det afsluttende bachelorprojekt.

Skrivecenteret udbyder vejledning, kurser, workshops, temadage og vejledende materialer og kan hjælpe, når du fx. er i tvivl om, hvordan en opgave skal gribes an, eller vil give din individuelle skriftlige kompetence et løft.