Profilen Sproglærer

– fokus på fremmedsprog

Vil du være lærer i grundskolen eller fx efterskolen med en stærk sproglærerprofil med internationalt udsyn? Så er sproglærerprofilen på KP måske noget for dig.

Vores sproglærerprofil er for dig, der interesserer sig for sprog, kulturmøder og kulturelle praksisser. For dig som har lyst til at gå i dybden med sproglige sociale og historiske forhold og udvikle dine interkulturelle kommunikative kompetencer.

Hvad går profilen ud på?
Sproglærerprofilen giver dig mulighed for at være del af et innovativt og udforskende sprog- og kulturmiljø, der arbejder med at omsætte aktuel forskning til undervisningspraksis. Undervejs vil du opnå særlige kompetencer i at forestå og udvikle sprogundervisning, der har fokus på kulturforståelse, internationalisering, globalisering og sprogets funktion i kulturelle kontekster.

Profilens særlige fokusområder er bl.a. fremmedsproglige kompetencer på et højt niveau, sprog- og kulturmøder, analyse af kulturelle repræsentationer samt kritisk refleksion over tekster og medier.

Undervisningen
Du kommer primært til at arbejde med fagene dansk, engelsk, tysk og fransk. På modulerne arbejder du med at analysere sprog, kommunikation og kulturelle praksisser, og hvordan du pædagogisk kan støtte op om sprog- og kulturundervisningen i et flersprogethedsperspektiv.

Sprog og et sprogophold i udlandet åbner op for nye horisonter. Derfor skal du studere et semester på en af Københavns Professionshøjskoles partnerinstitutioner i udlandet, og du kan desuden tage et praktikforløb på en skole enten i eller uden for Europa.

Du skriver bachelorprojekt i et sprogfag.

Hvilke fag kan du vælge?
Dit undervisningsfag 1 vil være dansk rettet mod mellemtrin og udskoling. Undervisningsfag 2 og 3 har fokus på sprog- og kulturfag, hvor undervisningsfag 2 vil være engelsk, mens du som undervisningsfag 3 kan vælge mellem tysk og fransk. 

Optagelse
Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Først når du får bekræftet, at du er optaget, skal du angive ønske om at blive optaget på Sproglærerprofilen. Uddannelsen er forankret på Campus Carlsberg (København V).