ALTE - Advanced Language Teacher Education

Vil du være lærer i sprog og kulturmediering?

Er ALTE noget for dig?

Interesserer du dig for sprog, kulturmøder og kulturelle praksisser?  For sproglige sociale og historiske forhold? Vil du udvikle dine interkulturelle kommunikative kompetencer?

Vil du være lærer i sprog og kulturmediering eller varetage opgaver med internationale kontakter på en skole eller i en kommune?

Så er ALTE noget for dig.

ALTE giver dig mulighed for at være del af et innovativt og udforskende sprog- og kulturmiljø, der arbejder med at omsætte aktuel forskning til undervisningens praksis.

Hvad går ALTE ud på?

Gennem ALTE tilegner du dig særlige kompetencer i at forestå og udvikle sprogundervisning der har fokus på kulturmediering, globalisering og sprogs funktion i kulturelle kontekster.

Uddannelsens sprog- og kulturdidaktiske fokusområder er:

  • fremmedsproglige kompetencer på et højt niveau
  • sprog- og kulturmøder: kritisk interkulturel kommunikation
  • analyse af kulturelle repræsentationer: Cultural Studies
  • tekster og medier som konstruktioner: kritisk medie-literacy
  • multimodalitet.

ALTE-uddannelsens struktur

På Intromodulet og på to fællesmoduler kommer du til at arbejde på tværs af fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk/fransk.

På fællesmodulerne arbejder du med at analysere sprog, med kommunikation og kulturelle praksisser og med at stilladsere sprog- og kulturundervisningen i et flersprogethedsperspektiv.

Du har mulighed for at tage et praktikforløb på en skole i udlandet, og du har mulighed for at studere et semester i udlandet på et ERASMUS-ophold ved en europæisk partnerinstitution eller ved en af Københavns Professionshøjskoles partnerinstitutioner uden for Europa.

Du skriver BA i et sprogfag.

Hvilke fag kan du vælge?

Du har mulighed for at tage tre sprogfag eller kombinere to sprogfag med et yderligere fag, fx samfundsfag, religion, historie eller håndværk og design.

Dine to første sprogfag skal være dansk og engelsk.

Du kan altså fx vælge:

  • dansk + engelsk + tysk
  • dansk + engelsk + fransk
  • dansk + engelsk + et helt andet fag efter eget valg

Mere info?

Vil du høre mere om ALTE, kan du kontakte:

Optagelse på Advanced Language Teacher Education

Du vælger sprogprofilen, når du er optaget på læreruddannelsen. Du søger altså om optagelse på sædvanlig vis.
Når du har modtaget optagelsesmailen, skal du vælge profilen ''Advanced Language Teacher Education".

Bemærk, at det kun er muligt at søge optagelse på profilerne ved sommeroptag. Dvs. det er ikke muligt at starte på profilerne, hvis du starter sin læreruddannelse i januar.