Sprogprofil på KP

– fokus på fremmedsprog

Vil du være lærer i grundskolen eller fx efterskolen med en stærk sproglærerprofil med internationalt udsyn? Så er sprogprofilen på KP måske noget for dig.

Vores sprogprofil er for dig, der interesserer sig for sprog, kulturmøder og kulturelle praksisser. For dig som har lyst til at gå i dybden med sproglige sociale og historiske forhold og udvikle dine interkulturelle kommunikative kompetencer.

Hvad går profilen ud på?
Sprogprofilen giver dig mulighed for at være del af et innovativt og udforskende sprog- og kulturmiljø, der arbejder med at omsætte aktuel forskning til undervisningspraksis. Undervejs vil du opnå særlige kompetencer i at forestå og udvikle sprogundervisning, der har fokus på kulturforståelse, internationalisering, globalisering og sprogets funktion i kulturelle kontekster. 

Profilens særlige fokusområder er bl.a. fremmedsproglige kompetencer på et højt niveau, sprog- og kulturmøder, analyse af kulturelle repræsentationer samt kritisk refleksion over tekster og medier.

Undervisningen
Du kommer primært til at arbejde med fagene dansk, engelsk, tysk og fransk.
På modulerne arbejder du med at analysere sprog, kommunikation og kulturelle praksisser, og hvordan du pædagogisk kan støtte op om sprog- og kulturundervisningen i et flersprogethedsperspektiv.

Sprog og et sprogophold i udlandet åbner op for nye horisonter. Derfor skal du tage et praktikforløb på en skole i udlandet eller studere et semester ved en af Københavns Professionshøjskoles partnerinstitutioner enten i eller uden for Europa.

Du skriver bachelorprojekt i et sprogfag.

Hvilke fag kan du vælge?
Dit undervisningsfag 1 vil være dansk rettet mod mellemtrin og udskoling. Du vælger 2. og 3. undervisningsfag efter eget valg med fokus på sprog- og kulturfagene engelsk, tysk og fransk. Men du kan også vælge almene kulturfag.

Optagelse
Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Først når du får bekræftet, at du er optaget, skal du angive ønske om at blive optaget på sprogprofilen. Uddannelsen er forankret på Campus Carlsberg (København V.)

Spørgsmål?
Vil du høre mere om Sproglærerprofilen, er du velkommen til at kontakte: Annette Søndergaard Gregersen, ASGR@kp.dk,  

Optagelse på læreruddannelsen
Du skal have et gennemsnit på mindst 7,0 for at kunne søge i kvote 1, hvor ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12. Har du under 7,0, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge i kvote 2 inden 15. marts kl. 12. Herefter kan du evt. optages på baggrund af en optagelsessamtale. Vær opmærksom på at de enkelte undervisningsfag har særlige adgangsforudsætninger.