Sciencelærer (ASTE)

– fokus på naturvidenskab og matematik i et samfundsfagligt perspektiv

ASTE (Advanced Science Teacher Education) er en særlig tilrettelagt læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole. Når du vælger den, opnår du undervisningskompetence i fire undervisningsfag: matematik, geografi, fysik/kemi og biologi.

I uddannelsen udvikles dine evner til at tilrettelægge og gennemføre en undervisning i 7. til 9. klasse, der tager udgangspunkt i problemstillinger, som de unge møder nu og i fremtiden, og derfor er FN ´s 17 verdensmål et gennemgående tema i uddannelsen.

Du uddannes til både at undervise fag for fag og til at undervise i et samarbejde mellem to eller flere fag. ASTE-profilen har været udbudt i nogle år, og vi har erfaret, at de kompetencer, de studerende udvikler, er relevante i forhold til udviklingstendenser med øget tværfaglighed mellem de fire fag i folkeskolen, og vores kandidater er blevet budt velkommen på skolerne.

Hvad går profilen ud på?
På denne profil får du kompetence til at undervise i de fire fag: matematik (4. til 9. klasse), biologi, fysik/kemi og geografi – og lærer du, hvordan de kan indgå i et fagligt stærkt samarbejde. Vi bruger de naturfaglige fag og matematik som redskab til at finde mening i, hvad der sker både i og omkring os – til at analysere og forstå verden. Du skal derfor have interesse i at anvende viden og metoder fra de fire fag i forhold til problemstillinger, hvor de fire fags indhold har en afgørende rolle for en god udvikling. Det kan f.eks. være i forhold til klima, sundhed og teknologianvendelse. Der er stor mulighed for selv at påvirke undervisningens temaer. Din uddannelse gennemføres på et særligt hold, som følges ad som en klasse gennem hele studieforløbet. Til klassen/holdet er knyttet et fast lærerteam, som både underviser og vejleder dig undervejs i studiet.

Som studerende på ASTE indgår du desuden i et særligt tilrettelagt praktikforløb, hvor du gennem hele studiet bliver tilknyttet én skole, hvor du så vidt muligt arbejder sammen med det samme lærerteam og i de samme klasser gennem dine fire studieår.

Undervisningen
Rækkefølgen og placeringen af de moduler, som uddannelsen består af, er fastlagt allerede fra starten, så det er en ”samlet pakke”, du tilmelder dig.

Foruden de fire naturfag, matematik, biologi, fysik/kemi og geografi, indgår der i forløbet fire særlige flerfaglige ASTE-moduler, hvor undervisningsfagene bringes i samspil:
I studieordningen for 2019 er overskrifterne for de fire ASTE-moduler:

  • Naturfagene i skolen – målsætning og samarbejde
  • Digital teknologi – muligheder og konsekvenser
  • Engineering – teknologiudvikling mod det bæredygtige verdenssamfund
  • Matematik - som udgangspunkt for fællesfaglig undervisning

Derudover får du mulighed for at følge de forsknings- og udviklingsprojekter, som Københavns Professionshøjskole har på scienceområdet.

Optagelse
Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Først når du får bekræftet, at du er optaget, skal du angive ønske om at blive optaget på profilen; ASTE. Uddannelsen er forankret på Campus Carlsberg (København V)

Optagelse på læreruddannelsen
Du skal have et gennemsnit på mindst 7,0 for at kunne søge i kvote 1, hvor ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12. Har du under 7,0, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge i kvote 2 inden 15. marts kl. 12. Her- efter kan du evt. optages på baggrund af en optagelsessamtale. Vær opmærksom på at de enkelte undervisningsfag har særlige adgangsforudsætninger.