Partnerskoleprofilen

Tilbud i samarbejde med Furesø Kommune

Kunne du tænke dig en læreruddannelse i særlig tæt kontakt med skolens praksis og hverdag? Så er vores partnerskoleprofil måske noget for dig.

Hvad går profilen ud på?
Københavns Professionshøjskole tilbyder i samarbejde med Furesø Kommune en særlig tilrettelagt læreruddannelse, hvor du som studerende igennem hele din uddannelse vil være tæt knyttet til en af kommunens skoler – både når du skal i praktik og i forbindelse med din undervisning. Du vil blive inviteret ind i skolens hverdag og få mulighed for at koble den teori, du lærer på studiet, tæt til virkeligheden.

Derudover kommer du på hold med andre studerende, der følger samme forløb. Du bliver på den måde del af et læringsfællesskab for jer på denne profil Tæt på skolen.    

Hvilke fag skal du vælge?
Ønsker du at følge profilen, skal du vælge enten dansk (1.-6. klassetrin) eller matematik (4.-10. klassetrin) som dit første undervisningsfag. Derefter skal du specialisere dig igennem valg af fag, som er rettet mod udskoling. Således følger du uddannelsens generelle struktur og indhold med særlig tilrettelæggelse i forhold til dele af undervisningen. 

Undervisning 
I længere perioder vil du og dine medstuderende være på skolen i Furesø Kommune en dag om ugen. De indtryk og erfaringer, du opsamler, vil blive integreret i din undervisning på Københavns Professionshøjskole, så din udvikling mod at blive en professionel lærer støttes af en vekselvirkning mellem læring i skolen og på uddannelsen. Din praktik vil også foregå på skoler i Furesø kommune. 

Optagelse
Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Først når du får bekræftet, at du er optaget, skal du angive ønske om at blive optaget på profilen; 'Partnerskolenprofilen'. Uddannelsen udbydes for studerende på Campus Carlsberg (København V) og Frederiksberg.