International profil (ITEP)

– fokus på verdensborgerskab

Interesserer du dig for kulturmøder og for at tage aktiv stilling til globale udfordringer? Vil du være med til at udvikle den danske folkeskole ved at rejse ud i verden og lade dig inspirere af, hvordan andre uddannelsessystemer arbejder med globale problemstillinger og didaktik? Så er den internationale linje (ITEP) noget for dig.

Som lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole har du mulighed for at uddanne dig til lærer med en særlig international profil. Det er for dig, der er særligt interesseret i at hente viden og inspiration ude i verden til lærergerningen i Danmark

Hvad går profilen ud på?
På ITEP bruger vi hele verden som inspirationskilde til viden om globale problemstillinger og nye læringsformer. På linjen vil der være udlandsophold, som giver dig redskaber til at reflektere over undervisningen i Danmark og indsigt i andre kulturers værdier, måder at arbejde og kommunikere på. Du kommer til at udvikle stærke interkulturelle kompetencer, som er efterspurgte af et stigende antal danske skoler.

Formålet med ITEP er at give dygtige og ambitiøse lærerstuderende mulighed for at styrke deres uddannelsesprofil med en markant international toning. På linjen vil du arbejde med at forbedre dine engelskkundskaber markant
– også når det gælder dit fagsprog i forhold til globale problemstillinger og interkulturel kommunikation.

Kort sagt; du bliver en attraktiv lærer med stærke kompetencer i engelsk, stor indsigt i globale problemstillinger og erfaringer fra forskellige skolesystemer i Europa.

Fag
På ITEP har du engelsk som undervisningsfag 1 og samfundsfag som undervisningsfag 2. Du kan frit vælge dit 3. undervisningsfag og på den måde sammensætte din helt unikke profil. Derudover prioriterer vi med ITEP-linjen, at alle studerende har to længerevarende ophold i udlandet, som udvikler de faglige og interkulturelle kompetencer, som flere og flere skoler efterspørger.

Undervisningen
På ITEP deltager du i undervisning og workshops sammen med udenlandske studerende på KP. Desuden rummer hvert studieår mindst ét modul, som afholdes på engelsk eller foregår i udlandet.

Udlandsaktiviteterne er bl.a. praktik på en skole i Europa og et ophold på et universitet i et andet land efter eget valg. Der er altså rig mulighed for at etablere netværk med institutioner og personer i hele verden. Vi forventer et stort engagement af de studerende på linjen. Til gengæld vil du opleve et tilbud med særligt fokus på at styrke dit uddannelsesudbytte mest muligt.

Optagelse
Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Først når du får bekræftet, at du er optaget, skal du angive ønske om at blive optaget på den internationale linje. Uddannelsen er forankret på Frederiksberg.

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål til den internationale profil,
er du velkommen kontakte:

Anders Chami
Projektleder for internationalisering
andc@kp.dk
Tlf.: 5163 2741

Optagelse på læreruddannelsen