Future Classroom Teacher

– fokus på den digitale skole

Du behøver ikke at være en ’teknologihaj’ fra start på Future Classroom Teacher, men du skal turde eksperimentere og arbejde tæt sammen i varierede arbejdsformer med dine studiekammerater og undervisere. Hvis du vil kunne bruge den nyeste teknologi og samtidig arbejde med andre alternative, skabende og kreative veje i din undervisning, sigter vi på Future Classroom Teacher mod, at du kan komme til at føre dine elever sikkert ind i teknologiens jungle af muligheder og begrænsninger. Lyder dette som noget for dig? Så skal du vælge profilen Future Classroom Teacher.

Future Classroom Teacher er for dig, der vil være med til at undersøge, afprøve og udforske og ikke mindst forholde dig kritisk konstruktivt til teknologi som vilkår i en moderne skole. Her bliver du skarp til at arbejde pædagogisk og didaktisk med lasercuttere, robotter, virtual reality, droner, filmproduktion og meget andet.

Hvad går profilen ud på?
Future Classroom Teacher er en særlig toning af læreruddannelsen, hvor vi zoomer ind på teknologi som vilkår for den moderne skole. Vi undersøger, hvad det betyder for skolen og børns læring, at vi omgiver os med teknologier, som skaber et hav af muligheder, men samtidigt kræver, at vi hele tiden foretager til- og fravalg.

Vælger du Future Classroom Teacher, får du et særligt fokus på den teknologiske dimension og lærerfaglige kompetencer til at forstå og anvende teknologier i din undervisning. Her får du lov at udforske en fremtid med virtual reality som udvidet klasserum, e-bøger udviklet med 3D-modeller, filmproduktion med droner og meget andet.

Hvilke fag kan du vælge?
På denne profil skal du vælge dansk (4.-10. klassetrin) som dit første undervisningsfag. På dit andet undervisningsfag skal du vælge engelsk med aldersspecialisering rettet mod 4.-10. klassetrin.

Derudover læser du et specialiseringsmodul med fokus på spilbaseret læring og kommer i din første praktik på en praktikskole, som har et særligt læringsmiljø for analyse og anvendelse af teknologier i skolen.

Du vælger frit dit tredje undervisningsfag og øvrig specialisering på uddannelsen. Således følger du uddannelsens generelle struktur og indhold men med en særlig toning.

Undervisningen
Future Classroom Teacher er tilknyttet Future Classroom Lab - det sted på Campus Carlsberg, hvor vi kan eksperimentere med ny teknologi, internationale samarbejder og innovative undervisningsformer. Vi indgår i et team med kompetente og cutting edge-medarbejdere fra læreruddannelsen og Center For Undervisningsmidler.

Du behøver som sagt ikke at have særlige forudsætninger, hvad angår teknik eller computere. Men hvis du har kreative interesser og kan lide at tegne, male, lave film, musik, animation eller designe tøj, og samtidig er åben for at lære ved at undersøge og afprøve – er det en god indfaldsvinkel.

Som studerende kan du desuden deltage i frivillige projekter om teknologi, pædagogik, globalt medborgerskab og det
21. århundredes kompetencer.

Optagelse
Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Først når du får bekræftet, at du er optaget, skal du angive ønske om at blive optaget på profilen; Future Classroom Teacher. Uddannelsen er forankret på Campus Carlsberg (København V)