Særlige profiler

Bliv klogere på de særlige profiler, som du har mulighed for at læse som en del af læreruddannelsen på Campus Carlsberg.

Bemærk, at det kun er muligt at søge optagelse på profilerne ved sommeroptag. Dvs. det er ikke muligt at starte på profilerne, hvis man starter sin læreruddannelse i januar.

Du kan i øjeblikket vælge mellem fireforskellige profiler:

Optagelse på læreruddannelsen