Særlige profiler

Bliv klogere på de særlige profiler, som du har mulighed for at læse som en del af KP's læreruddannelse.

Bemærk, at det kun er muligt at søge optagelse på profilerne ved sommeroptag. Dvs. det er ikke muligt at starte på profilerne, hvis man starter sin læreruddannelse i januar.

Du kan i øjeblikket vælge mellem seks forskellige profiler:

Optagelse på læreruddannelsen