Praktikmoduler

I læreruddannelsen er der er tre praktikmoduler. Et praktikmodul består af forberedelse og efterbehandling på læreruddannelsen og praktikdage og praktikperioder på en godkendt praktikskole.

De tre praktikmoduler har hver sit videns- og færdighedsniveau og er tilrettelagt på forskellige måder. Det første praktikmodul gennemføres med studieuger, hvor du skiftevis er hele dage på praktikskolen og andre dage på uddannelsesstedet. I de to næste praktikmoduler er du på skolen hver dag i 6 uger.

I de tre praktikmoduler underviser du i dine undervisningsfag og varetager alle de forskellige opgaver, en lærer derudover løser i en skolehverdag. I praktikmodulerne er du derfor på skolen på fuld tid helt på lige fod med skolens ansatte lærere.