Mere om praksissamarbejde

Målet med praksissamarbejde set fra læreruddannelsen er, at praksisnære elementer inddrages i de studerendes uddannelse. Målet for skolen er at inddrage viden fra uddannelsesområdet i udvikling af skolen til gavn for elevernes læring. Praksissamarbejde adskiller sig fra praktikken ved, at der ikke er knyttet en bedømmelse til denne.

Praksissamarbejdet finder sted mellem den studerende, UCC-underviseren og lærere, elever og ledelse på en praktikskole. Praksissamarbejde skal bidrage med ny viden og inspiration til undervisning og læring både i skolen og på læreruddannelsen. Undervisere fra læreruddannelsen og lærere i skolen vil i et praksissamarbejde arbejde sammen om et fælles fagligt fokus eller en problemstilling, som begge parter har en interesse i at samarbejde om og finder mulige handleforslag til.

Praksissamarbejde på 1. og 2. studieår
I læreruddannelsen UCC har vi formaliseret samarbejdet med skolerne om praksis på de studerendes første to studieår. Et 1.årgangshold tilknyttes tre skoler, som de studerende fordeles på. På disse skoler er der i de studerendes 1. semester min. en velkomstdag og to observationsdage og evt. forskellige former for praksissamarbejde, som aftales på planlægningsmøder på læreruddannelsen.

Herunder oversigt over, hvordan praksissamarbejdet er organiseret på sommeroptaget og vinteroptaget:

Sommeroptage og vinteroptag (fra 2018):

model over praksissamarbejde på læreruddannelsen

Vinteroptaget (til og med 2017):

model over praksissamarbejde på læreruddannelsen

Praksissamarbejde på 3. og 4. studieår
Praksissamarbejde på de studerendes 3. og 4.studieår i læreruddannelsen UCC er organiseret, så det også kan indgå i forberedelse eller efterbehandling af praktikken.

Alle fagmoduler i læreruddannelsen beskriver, hvordan modulets relation til praksis varetages – det kan bl.a. være praksissamarbejde med de studerendes praktikskoler.

Ud over praksissamarbejde, der er koblet sammen med praktik, kan skoler også byde ind med forslag til praksissamarbejdsprojekter. Idéer til praksissamarbejdet kan læses i den folder, den nationale faggruppe for praktikvirksomhed har udarbejdet.