Praksissamarbejde

Praksissamarbejde er et løbende samarbejde mellem uddannelsen og praktikskolerne.

Praksissamarbejde foregår på den praktikskole, som de studerende er tilknyttet i forbindelse med faget praktik, og praksissamarbejdet er et kontinuerligt samarbejde mellem en gruppe studerende og deres undervisere på uddannelsesinstitutionen og lærere, elever og ledelse på praktikskolen.

Praksissamarbejdet kan antage mange former, fx kan studerende observere undervisningen i en time på skolen og efterfølgende bruge observationerne som case i en opgave; de studerende kan interviewe lærere eller elever i skolen; studerende kan fremlægge et emne, de har arbejdet med, på skolen; skolens lærere kan gæsteundervise på læreruddannelsen.

Gennem praksissamarbejdet styrkes sammenhængen mellem det, som foregår i skolen og det, som foregår på læreruddannelsen.