Kontakt vedr. praktik på læreruddannelsen

Alle henvendelser vedr. praktik sendes til: praktik@kp.dk

Øvrige kontaktpersoner:

Tine Sofie Højrup
Studieleder for praktik og praksissamarbejde. Lektor i pædagogik.
Ansvarlig for praktik på læreruddannelsens afdelinger på Campus Carlsberg, Frederiksberg og i Helsingør.
Ansvarlig for skolernes uddannelsesplaner.
Medansvarlig for praktik på niveau II og ASTE.
Telefon 41897541
E-mail: TSH@kp.dk

Allan Mølgaard
Praktikkoordinator og lektor i dansk
Ansvarlig for praktik på niveau II og III, ordinære studerende og meritlærerstuderende samt særligt tilrettelagte praktikker for danske og udenlandske studerende
Telefon: 4189 7299
E-mail: ALM@kp.dk

Oluf Lind Hansen
Praktikkoordinator og lektor i historie.
Ansvarlig for praktik på niveau I, praksissamarbejde på 1. og 2. årgang samt Net-studerende.
Telefon: 4189 7535
E-mail: OLH@kp.dk

Britta Kornholt
Lektor
Praktikkoordinator med ansvar for praktik i udlandet.
Telefon: 4189 7660
E-mail: BRKO@kp.dk

Maibritt Espersen, praktiksekretær, me@kp.dk, 41 89 88 20
Praktikniveau I og III. Inkl. meritstuderende

Natascha Lindegaard, praktiksekretær, nmli@kp.dk, 4189 9928
Praksissamarbejde og praktikniveau II 

Karina Fleischer, Praktikkoordinator i Studieadministration, KAFL@kp.dk,  41897098