Studieaktivitet og praktikplan

Når man er i praktik, betyder det typisk studiearbejde hver dag fra kl. 7:50 til kl. 16. Der er mødepligt, og de studerende skal være til stede på skolen i samme omfang som de fastansatte lærere og deltage aktivt i arbejdet på skolen i samarbejde med medstuderende og praktiklærer – herunder løsning af læreropgaver med elever, andre ansatte på skolen og forældre.

Til afklaring af forventninger til de studerende, og hvad de studerende kan forvente af praktikskolen, anvendes Studieaktivitetsmodellen.

Praktikskolerne har i deres uddannelsesplaner sat timetal på de 4 kategorier, så de studerende kan se skolens forventede antal arbejdstimer til de forskellige aktiviteter.

Et praktikmodul består som alle andre moduler af 275 arbejdstimer for de studerende.
Den studerende bruger 50 arbejdstimer på praktikundervisning på læreruddannelsen og på udarbejdelse af praktikopgave og eksamen.
225 arbejdstimer anvendes på praktikskolen. Disse arbejdstimer vil på de fleste godkendte praktikskoler fordeles på nedenstående måde:

Kategori 1: De studerende arbejder her sammen med en praktiklærer og udfører opgaver initieret af praktiklæreren. Hos UCC forventes det, at den studerende underviser ca. 3 lektioner om dagen = 90 lektioner/ 67,5 timer pr. praktikperiode. Desuden forbereder og efterbehandler de studerende og praktiklærerne en del af undervisningen sammen. Dertil kommer løsning af andre læreropgaver. Alt i alt en arbejdsbelastning for de studerende på ca. 110 timer.

Kategori 2: De studerende arbejder uden praktiklærer, men med læreropgaver initieret af praktiklæreren/skolen fx forberedelse og efterbehandling af undervisning og vejledning, skole-hjemsamarbejde mm.  I alt ca. 50 timer

Kategori 3: De studerende arbejder uden praktiklærer fx med at dygtiggøre sig på eget initiativ for at kunne løse læreropgaven. I alt ca. 50 timer

Kategori 4: De studerende får vejledning af praktiklærer eller andre ressourcepersoner på skolen. I alt ca. 15 timer

  • I kategori 1 og 2 agerer den studerende som "lærer"
  • I kategori 1 og 4 indgår den studerende i samarbejde med praktiklærer/ressourceperson m. fl.
  • I kategori 2 og 3 arbejder den studerende uden praktiklærer

Model over studieaktivitet i forbindelse med praktik