Praktik og praksissamarbejde

Praktik og praksissamarbejde er den røde tråd i læreruddannelsen. Der er tre praktikmoduler i løbet af uddannelsen.

I praktikfaget og i praksissamarbejdet møder du alt det, lærerjobbet indebærer, fx planlægning, undervisning, møder med kolleger, forældre og arbejdet med klassens sociale liv. Både lærere på praktikskolen og undervisere på læreruddannelse vejleder dig under dine praktikperioder. Tit er det i praktikken, at du virkelig kan mærke, at du har truffet det rette valg af uddannelse.

Praktikfagets tre kompetenceområder – didaktik, klasseledelse og relationsarbejde - er med til at definere både indhold og progression i læreruddannelsen. Alle læreruddannelsens fag har gennem hele uddannelsen praksissamarbejde med skolerne, så studiet knyttes til de opgaver, en lærer varetager.

Praktik og praksissamarbejde har både en praktisk pædagogisk dimension, der retter sig mod alle lærerens opgaver, og en analytisk dimension, der retter sig mod at undersøge egen og andres praksis.