Praktik og praksissamarbejde

Praktik og praksissamarbejde er den røde tråd i læreruddannelsen. Der er tre praktikmoduler i løbet af uddannelsen.

I praktikfaget og i praksissamarbejdet møder du alt det, lærerjobbet indebærer, fx planlægning, undervisning, møder med kolleger, forældre og arbejdet med klassens sociale liv. Både lærere på praktikskolen og undervisere på læreruddannelse vejleder dig under dine praktikperioder. Tit er det i praktikken, at du virkelig kan mærke, at du har truffet det rette valg af uddannelse.

Studerende udtaler efter en praktik:

”Har jeg været i tvivl om, om jeg ville være lærer, er det her på praktikskolen, jeg er blevet overbevist: jeg er lærer!”

”Vi blev taget rigtig godt imod af hele skolen – ikke kun af praktiklærerne”

En praktiklærer efter at have haft praktikanter:

”Vores elever er nysgerrige, jeg reflekterede mere over min egen undervisning, fordi de studerende er gode til at stille spørgsmål – en øjenåbner”

”De studerende har været superforberedte og entusiastiske, eleverne har været smadderglade for de studerende”

Praktikfagets tre kompetenceområder – didaktik, klasseledelse og relationsarbejde - er med til at definere både indhold og progression i læreruddannelsen. Alle læreruddannelsens fag har gennem hele uddannelsen praksissamarbejde med skolerne, så studiet knyttes til de opgaver, en lærer varetager.

Praktik og praksissamarbejde har både en praktisk pædagogisk dimension, der retter sig mod alle lærerens opgaver, og en analytisk dimension, der retter sig mod at undersøge egen og andres praksis.