Netbaseret uddannelse

Den netbaserede læreruddannelse har samme indhold og omfang som den ordinære læreruddannelse på 4 år, men adskiller sig ved, at undervisning og vejledning er tilrettelagt dels som to-dages seminar (fysisk indkald) og dels som netbaseret undervisning (virtuelt indkald og asynkron undervisning).

Den netbaserede uddannelse er til dig, som:

 • Kan indgå konstruktivt i studiegruppearbejde med andre netstuderende
 • Har selvdisciplin til at studere som netstuderende på et krævende fuldtidsstudie
 • Har brug for større fleksibilitet til at studere når og hvor det passer dig.

Hvor og hvornår?

KP's læreruddannelse udbyder en netbaseret læreruddannelse. 

Der er optag og studiestart for nye studerende på ordinær netbaseret læreruddannelse i august 2019.

Du kan læse mere om ansøgningsfrister for optagelse mv. her: Optagelse på læreruddannelsen

Velkomstaften

Der er velkomstaften for nye netstuderende på Campus Carlsberg lige inden studiestart. Nærmere info om velkomstaftener, kan du læse på studiestartsiden ved at klikke på fanen "Studiestart" her på siden.

Fysisk tilstedeværelsesundervisning

Som studerende tilbydes du 4 gange af 2 dage i hvert semester med fysisk tilstedeværelsesundervisning.
Undervisningen løber fra fredag til lørdag: Undervisningen er skemalagt fredag kl. 13.00-18.00 (fag 1), lørdag kl. 09.30-13.30 (fag 2) samt 14.00-17.30 (fag 3).  Den fysiske tilstedeværelsesundervisning foregår i det kommende studieår på Campus Carlsberg.

Mødepligten til fysisk tilstedeværelsesundervisning er på 75% (se nærmere i studieordningen fra s. 14).

Asynkron online undervisning

I tiden imellem de fysiske indkald og de virtuelle indkald deltager du i asynkron netbaseret undervisning. Undervisningen er opdelt i netundervisningsforløb, som fordeler sig hen over de enkelte fagmoduler. Netundervisning følger temaerne/emnerne i fagene og lægger bl.a. op til faglige diskussioner, gruppearbejde, individuelt arbejde mv. 

Synkron online undervisning med virtuelt fremmøde

Synkron online undervisning betyder, at alle studerende er fremmødt virtuelt på samme tidspunkt (synkront). Indholdet i synkron online undervisning kan være oplæg, vejledning i grupper eller individuelt, studiegruppearbejde, fremlæggelser m.m.
Der vil være synkron online undervisning minimum 12 gange pr. semester (4 indkald pr. modul) henholdsvis mandag, tirsdag, onsdag og/eller torsdag aften kl. 18.00-21.00. Vi stræber efter, at et fagmoduls fire virtuelle indkald ligger på den samme ugedag i løbet af et semester. Du kan finde nærmere information om synkron online undervisning samt forventninger til dig som studerende i vejledningen, som ligger på siden for studiestart.

Struktur

Uddannelsen følger strukturmodellen for den almindelige læreruddannelse.

På læreruddannelsen skal du vælge tre undervisningsfag. Undervisningsfag 1 er altid dansk eller matematik. Som undervisningsfag 2 og 3 kan du vælge alle undervisningsfag. Som netbaserede fag kan du vælge engelsk, samfundsfag, historie samt kristendomskundskab/religion. Den samlede netbaserede fagrække ses her:

 • Intromodul (1 modul)
 • Pædagogik og lærerfaglighed (4 moduler)
 • KLM (1 modul)
 • Undervisningsfag 1 (Dansk ældste/yngste eller Matematik ældste/yngste, 4 moduler)

Der udbydes lige nu yderligere fire undervisningsfag og tre specialiseringsmoduler på NetLU:

 • Undervisningsfag 2 & 3: Engelsk, samfundsfag (kun som uv. fag 3), Kristiendomskundskab/religion & historie
 • Specialiseringsmoduler: ”Kom i dybden med sprog”, "Modtagelsesklasser, dansk som andetsprog for nyankomne elever" & ”Lærerfaglig teknologi- og medieforståelse” .

Vælges det at studere andre undervisningsfag end de udbudte på NetLU følges den almindelige (ordinære)  læreruddannelse med skemalægning i dagtimerne. Fag på ordinær læreruddannelse har du mulighed for at vælge som studerende på NetLU, hvis du eksempelvis ønsker at studere idræt frem for historie. Du kan på den måde sammensætte et læreruddannelsesforløb, som passer lige til dig som studerende.

Praktik

Der er 3 praktikperioder i læreruddannelsen af 6 uger, hvor man er i praktik på en folkeskole. Den første praktikperiode ligger på 3. semester og er organiseret som en udstrakt praktik. Det medfører at man er i praktik to dage om ugen i en periode på 12 uger. Bemærk at praktik ikke kan foregå i eget skema på en skole.

IT-teknologi og -kompetencer

Et af målene for den netbaserede læreruddannelse er, at de studerende opnår særlige kompetencer i forhold til at arbejde med online læringsrum og digitale medier i sammenhæng med undervisning og læring. Herunder kompetencer til at interagere i et synkront online læringsmiljø.

Der kræves ikke på forhånd, at man har særlige IT-kompetencer, men det er en fordel. Man skal være indstillet på og have lyst til at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software. Du vil også opleve, at skulle navigere rundt på en del forskellige digitale platforme undervejs i dit studie. Dette er dog ikke så meget anderledes, end den virkelighed der venter dig som lærer i grundskolen. Det forventes endvidere, at den studerende har adgang til en tidssvarende computer med webcam (værdi 5000+ kr.), et USB-headset samt en internetforbindelse med en hastighed på minimum 30 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload (se nærmere info i vejledningen ovenfor).

I forbindelse med undervisningen og modulerne vil der blive benyttet:

 • KP’s intranet Portalen
 • Adobe Connect (Adobe Connect ™ er en web-konference-platform for web-møder, eLearning og webinars jf. vejledningen ovenfor samt denne video)
 • Skype for business - særligt i forhold til vejledning og gruppearbejde.
 • itslearning som kommunikationsplatform mellem undervisere og studerende i modulerne.
 • Office 365 som er gratis tilgængelig for alle studerende på KP. Det forventes derfor at studerende benytter Microsoft office 2016 programmer i relation til uddannelsen.

I forbindelse med velkomstaftenerne vil der blive afholdt workshops i brug af de digitale medier og tilhørende programmer.

Zahle

Optagelse

Optagelse på den netbaserede læreruddannelse sker gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge om optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2.

Intensivt kursus

UCC udbyder 6 ugers intensivt enkeltfag i almen undervisningskompetence, hvor deltageren erhverver sig kompetence til begrundet at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

Læs mere om kurset Almen undervisningskompetence