Studiemateriale vedr. nabosprog

Nedenstående materiale er anvendt på Nordisk Sommerskole i nabosprog. Københavns Professionshøjskole august 2018.

Her finder du artiklen Søg, og du skal finde… / Sök och du ska finna… .
Artiklen indeholder information om litteratursøgning på det nordiske grundskoleområde.

Dernæst finder du et katalog over læremidler i nabosprog.

Endelig finder du Excel-arket Katalog over nabosprogslitteratur, hvor du får en oversigt over den litteratur, der findes på området.
Søgekriterierne for kataloget er angivet på første fane af regnearket.

Studiemateriale

Link til bibliotek med open access-artikler på nabosprogsområdet.