Forventninger til dig

At arbejde som lærer kræver, at du udvikler vigtige nøglekompetencer. Som lærer skal du naturligvis kunne lide at undervise børn og unge - du skal kunne dit undervisningsfag. Du skal kunne lide at være leder i forhold til dine elevers faglige læring og deres personlige udvikling, du skal have lyst til at udvikle dig selv både som menneske og som fagperson på en arbejdsplads, hvor du arbejder tæt sammen med kolleger, og hvor der hele tiden stilles krav om forandring. Som nyuddannet lærer skal du være samarbejdsparat og udviklingsparat.

På uddannelsen afspejler vi de krav, der er til folkeskolelærere. Vi stiller krav til dig om personlig udvikling og om faglig udvikling. Vi giver dig mulighed for at lære at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, så den er på et fagligt højt niveau og passer til folkeskolelovens krav om varieret og differentieret undervisning, der er tilpasset skolens forskellige elever.