Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)

Har du lyst til at blive skolelærer i Danmark?

  • Er du god til mundtlig og skriftlig dansk - men ikke tilstrækkelig god til at blive optaget på en læreruddannelse?
  • Har du som minimum en studentereksamen - eller måske en lærereksamen fra dit hjemland?
  • Med danskprøve 2 eller 3 + FIF kan du søge optagelse på læreruddannelsen via kvote 2

Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, er FIF-kurset måske noget for dig.

Indhold og omfang

Formålet med kurset er at give dig en tilstrækkelig sproglig, kulturel og vidensmæssig baggrund til, at du på lige fod med andre kan søge optagelse på en dansk læreruddannelse.
Du får styrket og trænet dine sproglige færdigheder i dansk, ligesom du bliver introduceret til den danske folkeskole igennem en række fag.

Uddannelsen er tilrettelagt med følgende indhold:

  • dansk sprog
  • kultur og samfund
  • pædagogisk praksis
  • studiekompetence og retorik
  • æstetiske læreprocesser
  • praktik på læreruddannelsen og i folkeskolen.

Kursets varighed er 10 måneder.

Der er omkring 16 lektioner omugen, og undervisningen er fordelt på 24 uger. Dertil kommer 4 ugers praktik.
Der er mødepligt på kurset. Deltagelse i undervisningen, individuel forberedelse og studiegruppearbejde svarer i omfang til fuldtidsarbejde.

I kursusforløbet indgår obligatoriske studievejledende samtaler.
Kurset er SU-berettiget.

Du kan finde mere information om optagelse her