Din økonomi

Læreruddannelsen på UCC er gratis.

SU under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget og normeret til 46 + 12 klip (1 klip svarer til en måneds stipendium). Der er ligeledes mulighed for at optage SU-lån i de måneder, man modtager stipendium.

Så snart du er optaget på uddannelsen, har du mulighed for at søge SU. Du søger ved at gå på hjemmesiden for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og derefter klikke på minSU, hvor du indtaster de fornødne oplysninger. På www.su.dk kan du også få oplysninger om frister, beløbsstørrelser og andre regler.

Du får adgang til minSU med NemID. Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år.

Har du spørgsmål til SU, kan du spørge studievejlederen eller SU-vejlederen på uddannelsesstedet.

SU under praktik

Du får også SU, når du er i praktik på skoler undervejs i læreruddannelsen.

Meritlærer

Læser du til lærer på meritlæreruddannelsen, vil du blive opkrævet deltagerbetaling for undervisning under åben uddannelse. Et undervisningsfag vil koste ca. 15-22.000 kr., mens de pædagogiske fag vil koste ca. 20.000 kr. i alt. Dertil kommer udgifter til praktik.

SVU
Som følge af finansloven for 2014 målrettes SVU til personer uden en videregående uddannelse, samt personer med en kort videregående uddannelse og personer med en forældet uddannelse.

Fra 1. februar 2014 vil det ikke være muligt for personer, der har afsluttet en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse at få SVU til uddannelse på videregående niveau. Det er dog fortsat muligt for personer med en forældet mellemlang eller lang videregående uddannelse at få SVU til videregående uddannelse.

Ændringen kommer til at gælde for SVU-ansøgninger til uddannelse på videregående niveau modtaget den 1. februar 2014 eller senere.

Læs yderligere på svu.dk eller kontakt Studievalg København, Sigurdsgade 34, 2200 København N. Tlf. 72 48 96 00

Omkostninger til bøger og materialer

Du skal regne med at bruge penge på bøger og kompendier og på print og kopiering af opgaver mv. Nogle bøger kan også lånes på UCC's bibliotek.

Computer og internet
Det er en god idé at have computer med internet­forbindelse. UCC har en netbaseret studieportal, hvor den daglige kommunikation om studiet foregår. På uddannelsesstedet har du fri adgang til trådløst internet.

Rabatter