Din økonomi

SU under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget, og du får også SU, når du er i praktik på skoler undervejs i læreruddannelsen. Læs mere på www.su.dk . 

Meritlærer

Meritlæreruddannelsen er ikke SU-berettiget. Læser du til lærer på meritlæreruddannelsen, vil du blive opkrævet deltagerbetaling for undervisning under åben uddannelse. 

Omkostninger til bøger og materialer

Du skal regne med at bruge penge på bøger og kompendier og på print og kopiering af opgaver mv. Nogle bøger kan også lånes på KP's bibliotek.

Computer og internet
Det er nødvendigt at have egen computer. KP har en netbaseret studieportal, hvor den daglige kommunikation om studiet foregår. På uddannelsesstedet har du fri adgang til trådløst internet.

Rabatter