Om læreruddannelsen

Med en læreruddannelse bliver du ekspert i at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og de andre opgaver, en lærer løser. Uddannelsen giver både teoretisk indsigt og praktisk erfaring, så du allerede under din uddannelse får en fornemmelse af, hvad du interesserer dig for som lærer, og hvor du vil arbejde.

Du kan tone din læreruddannelse i den retning, du selv ønsker. På Campus Carlsberg har vi ca. 3000 lærerstuderende, og det gør, at vi kan tilbyde mange forskellige specialiseringsmuligheder.

Arbejdet som lærer indebærer en afvekslende dagligdag. Ud over at undervise omfatter lærerjobbet opgaver som forældremøder, skole/hjem-samtaler, lærermøder og ekskursioner.

Læs om læreruddannelsens profil:

Anders er lærer i Grønland

Anders er lærer langt mod nord

Hvorfor ikke bruge sin uddannelse omgivet af gudesmuk, uberørt natur 100 kilometer fra Polarcirklen? Anders Noers første lærerjob er på Tasiilaq Skole i Grønland, hvor befolkningen er utrolig venlig – og man kan have sine egne slædehunde.

Intensivt kursus

UCC udbyder 6 ugers intensivt enkeltfag i almen undervisningskompetence, hvor deltageren erhverver sig kompetence til begrundet at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

Læs mere om kurset Almen undervisningskompetence