Støttemuligheder

Målretning af SVU

Som følge af finansloven for 2014 målrettes SVU til personer uden en videregående uddannelse, samt personer med en kort videregående uddannelse og personer med en forældet uddannelse.

Fra 1. februar 2014 vil det ikke være muligt for personer, der har afsluttet en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse at få SVU til uddannelse på videregående niveau. Det er dog fortsat muligt for personer med en forældet mellemlang eller lang videregående uddannelse at få SVU til videregående uddannelse.

Ændringen kommer til at gælde for SVU-ansøgninger til uddannelse på videregående niveau modtaget den 1. februar 2014 eller senere.

Læs yderligere på svu.dk eller kontakt Studievalg København, Sigurdsgade 34, 2200 København N. Tlf. 72 48 96 00