Meritlæreruddannelsens opbygning

Kom til Åbent Hus på meritlæreruddannelsen den 26. februar kl. 17-19

Meritlæreruddannelsen er opbygget af en række moduler på hver 10 ECTS-point.
Du skal i alt læse 150 ECTS-point, som fordeler sig med 50 ECTS-point til fagområderne pædagogik og lærerfaglighed og praktik og 100 ECTS-point til undervisningsfag.

Vi anbefaler denne tilrettelæggelse:
3 undervisningsfag (100 ECTS-point)
Vi anbefaler, at du vælger dansk (1.-6. eller 4.-10. klassetrin) eller matematik (1.-6. eller 4.-10. klassetrin) som et af dine undervisningsfag.
Pædagogik og lærerfaglighed (40 ECTS-point)
Fagområdet består af disse fire moduler:
PL 1: Almen undervisningskompetence
PL 2: Elevens læring og udvikling
PL 3: Specialpædagogik
PL 4: Undervisning af tosprogede elever

Praktik (10 ECTS-point)
1 praktikperiode på 5-6 uger. Praktikniveau III. Der er mødepligt til praktik.

Fleksibel tilrettelæggelse

Uddannelsen til meritlærer tilrettelægges efter individuelle studieplaner. Maks 1 år kan tilrettelægges som fuldtidsstudium. 150 ECTS-point svarer til 2½ årsværk.

Uddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt, således at du kan læse både på daghold, hvor undervisningen ligger i dagtimerne kl. 8-17.15, på netbaseret uddannelse og på aftenhold, hvor undervisningen ligge kl. 16-20 en dag ugentligt.

Udbud i forårsssemesteret 2019:
Daghold på Campus Carlsberg: vi udbyder alle fag.
Undervisningen er placeret en formiddag (8-12.30) eller en eftermiddag (13-17) om ugen.
Om vi kan oprette modulerne afhænger af antal tilmeldinger.
Aftenhold på Campus Carlsberg: dansk 4. -10. klassetrin og PL1 og PL3.
Dansk ligger torsdag 16-20, og PL1 og PL3 ligger mandag 16-20.
Om vi kan oprette modulerne afhænger af antal tilmeldinger.
Aftenhold på Campus Nordsjælland i Hillerød:  PL4 mandag kl. 16-20.
Om vi kan oprette modulerne afhænger af antal tilmeldinger.
Daghold på Uddannelsesstation Helsingør: Dansk 4.-10. klassetrin, matematik 4.-10. klassetrin og historie.
Om vi kan oprette modulerne afhænger af antal tilmeldinger.
den netbaserede uddannelse udbyder vi dansk og matematik med begge aldersspecialiseringer, PL2, PL4, engelsk, historie, kristendomskundskab og samfundsfag.

Om vi kan oprette modulerne afhænger af antal tilmeldinger.

Læs mere om den netbaserede uddannelse.

KONTAKT

Har du spørgsmål vedr. meritlæreruddannelsen kan du sende en mail til merit-lu@kp.dk