Meritlæreruddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning og fleksibel tilrettelæggelse

Meritlæreruddannelsen er opbygget af en række moduler på hver 10 ECTS-point.
Du skal i alt læse 150 ECTS-point, som fordeler sig med 50 ECTS-point til fagområderne pædagogik og lærerfaglighed og praktik og 100 ECTS-point til undervisningsfag.

Vi anbefaler denne tilrettelæggelse:
3 undervisningsfag (100 ECTS-point)
Vi anbefaler, at du vælger dansk (1.-6. eller 4.-10. klassetrin) eller matematik (1.-6. eller 4.-10. klassetrin) som et af dine undervisningsfag.
Pædagogik og lærerfaglighed (40 ECTS-point)
Fagområdet består af disse fire moduler:
PL 1: Almen undervisningskompetence
PL 2: Elevens læring og udvikling
PL 3: Specialpædagogik
PL 4: Undervisning af tosprogede elever

Praktik (10 ECTS-point)
1 praktikperiode på 5-6 uger. Praktikniveau III. Der er mødepligt til praktik.

Fleksibel tilrettelæggelse

Uddannelsen til meritlærer tilrettelægges efter individuelle studieplaner. Maks 1 år kan tilrettelægges som fuldtidsstudium. 150 ECTS-point svarer til 2½ årsværk.

Uddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt, således at du kan læse både på daghold, hvor undervisningen ligger i dagtimerne kl. 8-17.15, på netbaseret uddannelse og på aftenhold, hvor undervisningen ligge kl. 16-20 en dag ugentligt.

Forårssemesteret 2018

Vi udbyder alle fag på daghold på Campus Carlsberg.
Om vi kan oprette modulerne afhænger af antal tilmeldinger.

Vi udbyder dansk 1. - 6. klassetrin og PL3 som aftenhold på Campus Carlsberg.
Om vi kan oprette modulerne afhænger af antal tilmeldinger.

På den netbaserede uddannelse udbyder vi dansk og matematik med begge aldersspecialiseringer, PL1, PL2, PL3, PL4, engelsk, samfundsfag og historie.
Om vi kan oprette modulerne afhænger af antal tilmeldinger.

På Campus Nordsjælland i Hillerød udbyder vi dansk 1.-6. klassetrin (modul 2) tirsdag kl. 16-20 og PL2 torsdag kl. 13-17.
Om vi kan oprette modulerne afhænger af antal tilmeldinger.

Læs mere om den netbaserede uddannelse.

KONTAKT

Har du spørgsmål vedr. meritlæreruddannelsen kan du sende en mail til merit-lu@ucc.dk

 

 

Meritlæreruddannelse i Hillerød