Enkeltfag: Almen undervisningskompetence

Intensivt forløb for dig som gerne vil undervise.

Sigter du imod et job som underviser i folkeskolen eller i en anden sammenhæng?

Har du en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse?

Eller er du mindst 25 år, har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst 2 års erhvervserfaring?

UCC udbyder 6 ugers intensivt enkeltfag i almen undervisningskompetence, hvor deltageren erhverver sig kompetence til begrundet at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

Kurset omhandler rammerne for skolens undervisning, inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater.

Kurset er på 10 ECTS-point og afvikles på 6 uger. Der indgår 70 lektioner i kurset. Dertil kommer arbejde i studiegrupper, studieforberedelse og afvikling af tre obligatoriske studieprodukter, der danner grundlag for godkendelse af modulet.
Undervisningen afvikles tirsdage og torsdage kl. 9-14.30 i ugerne 12-14 og 16-18.

Se studieordning for kurset. Find modulet "Almen undervisningskompetence" i studieordningen for læreruddannelsen i UCC

Pris: 9.200,- pr deltager. Betales kurset af et jobcenter, vil der desuden blive opkrævet et beløb svarende til taxameteret på enkeltfag.

Kurset udbydes på UCC Campus Carlsberg, Vesterbro i København.

Kurset oprettes under forudsætning af, at der er min. 15 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb den 10. marts 2017.

Job- og karriereperspektiv

Kursets indhold svarer til modulet ”Almen undervisningskompetence” på læreruddannelsen og er meritgivende i meritlæreruddannelsen.

Udover at øge dine didaktiske kompetencer generelt og forbedre dine chancer for at få arbejde som underviser, tager du med dette enkeltfag også hul på en meritlæreruddannelse, som du kan overveje at afslutte sideløbende med, at du arbejder i folkeskolen. Der er mangel på lærere.

UCC tilrettelægger meritlæreruddannelsen fleksibelt, således at en del af uddannelsen kan tages som netbaseret uddannelse, hvilket gør det muligt at kombinere uddannelsen med job i skolen.

Desuden lægger vi vægt på understøttelse af et studiemiljø, hvor du studerer og samarbejder med andre meritstuderende.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at downloade nedenstående formular (holdnr. 179902) og sende den til kompetenceloeft@ucc.dk senest den 10. marts 2017. Husk at vedhæfte den dokumentation, der kræves i skemaet.

Læs mere om meritlæreruddannelsen på UCC

Kontakt: kompetenceloeft@ucc.dk

Genvej til job

Kursusafgift kan dækkes

Forløbet er på den regionale positivliste i arbejdsmarkedsrådet for Hovedstaden.
Dvs. at du kan tilbydes kurset efter aftale med dit lokale jobcenter, som dækker kursusafgiften.

Læs mere om den regionale positivliste

Bindende tilmelding efter 10. 3.

Tilmeldingen er bindende efter den 10. marts.

Dvs. framelder man sig modulet efter denne dato, refunderes deltagerbetalingen ikke.