Ansøgning til meritlæreruddannelsen

For at blive optaget på meritlæreruddannelsen, skal du først udfylde en ansøgningsformular.

Hos Københavns Professionshøjskole kan du læse på  meritlæreruddannelsen på Campus Carlsberg, Campus Nordsjælland eller på Læreruddannelsen Bornholm.

Undervisningen afvikles på daghold kl. 8-17.15, aftenhold kl. 16-20 eller netbaseret.

Se tidspunkter for undervisningens placering i forårssemesteret 2019 her.

Ansøgningen til meritlæreruddannelsen foregår digitalt.
Frist for ansøgning til vores vinteroptag med studiestart januar/februar 2019 er den 1. november.
Det er muligt at søge om optagelse frem til 1. december.
Ansøgningsskema er tilgængeligt her

På ansøgningsformularen skal du angive, om du ønsker at følge uddannelsen på dagtilbud, aftenhold eller netbaseret.

Alle undervisningsfag vil blive udbudt og oprettes ved tilstrækkeligt antal deltagere. Hvis et fag overtegnes, kan du komme på venteliste.

Læs mere om den netbaserede uddannelse.

Bemærk, at der er adgangskrav til undervisningsfagene i meritlæreruddannelsen.

Hvis du ønsker at søge merit for et fag, skal du gøre det i forbindelse med din ansøgning. Vær opmærksom på, at fagene i læreruddannelsen integrerer fag og fagdidaktik. Du kan således have et højt fagligt niveau i et fag men mangle viden om undervisning i faget. Dette har betydning for meritnævnets vurdering.
Du kan læse fagenes modulbeskrivelser og beskrivelse af fagenes kompetencemålsprøver i studieordningen.

KONTAKT

Har du spørgsmål vedr. meritlæreruddannelsen kan du sende en mail til merit-lu@kp.dk

 

 

Adgang til meritlæreruddannelsen

Søg merit på meritlæreruddannelsen

Campus Carlsberg set fra Bryggeritorvet

Campus Carlsberg

En række af Københavns Professionshøjskoles uddannelser i Københavnsområdet er flyttet sammen i en stor campus i det nye bykvarter Carlsberg Byen i København.