Meritlæreruddannelsen

Om meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt uddannelse for dig, der i forvejen har en afsluttet uddannelse.
Uddannelsen består af 2-4 undervisningsfag, faget pædagogik og lærerfaglighed samt praktik.
Som udgangspunkt tager en fuld meritlæreruddannelse 3-3½ år, men er kortere for studerende, der kan få merit for fag læst i tidligere uddannelser. Sammensætningen af uddannelsen afhænger af de kvalifikationer, du har.

Uddannelsen er beskrevet i kapitel 8 i bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Formålet med uddannelsen er, at du får de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at kunne virke som lærer i folkeskolen. I løbet af uddannelsen lærer du at samarbejde, planlægge, udføre og vurdere egen og andres undervisning ved at anvende dine teoretiske og praktiske forudsætninger.

Som meritstuderende læser du en stor del af uddannelsen sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og enkeltfagsstuderende. Vær opmærksom på, at læreruddannelsen er moduliseret og semesteropdelt, hvorfor undervisningens placering varierer fra semester til semester.

100% lærerstolthed

Mød tre lærere, der har skiftet spor og tilvalgt lærerfaget. Her fortæller de om glæden ved at være lærer:

Vedr. uddannelsesloft

Hvis du har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, kan du fortsat søge ind på meritlæreruddannelsen, da den hører under lov om åben uddannelse (vedrører deltagerbetalte deltidsuddannelser) og dermed ikke er omfattet af den nye lov om uddannelsesloft/dobbeltuddannelse. Man bliver kun ramt af uddannelsesloftet i de tilfælde, hvor man søger ind på en ordinær, statsfinansieret uddannelse og i forvejen har en videregående uddannelse på samme eller højere niveau.

Økonomi

Måske er bruttolønsbetaling en mulighed for dig.
Se mere her: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234833 

Eller arbejdsgiverbetalt uddannelse.
Se mere her: http://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2234835&vid=0

Hvis du er i tvivl om du er berettiget, kan du søge om bindende svar hos skat på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2242235

Adgang til meritlæreruddannelsen

Om at undervise på uddannelsen

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her

Kravene skal være bestået inden studiestart.