Videreuddannelse

Læreruddannelsen giver mange muligheder for videreuddannelse. Vi har her samlet en del af dem.

Pædagogisk Diplomuddannelse

Du kan tage en pædagogisk diplomuddannelse, der er normeret til 60 ECTS-point svarende til et års studium. Der er diplomuddannelser, hvor du specialiserer dig yderligere inden for et enkelt fagområde, eller hvor du specialiserer dig i fx ledelse, specialpædagogik, vejledning eller andet.

Praktiklæreruddannelse

Man kan også videreuddanne sig til praktikvejleder ved læreruddannelsen. Adgangskravet er mindst 2 års praktisk lærererfaring samt fast ansættelse ved en skole, der fungerer som praktikskole.

Læsevejleder

Uddannelsen til læsevejleder i folkeskolen svarer i omfang til en halv diplomuddannelse.

Universiteterne

Ved efteruddannelse på universiteterne kan der være krav om bachelorprojekt i tilknytning til særligt linjefag - eller særlige studieaktiviteter.

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU)

Kandidatuddannelsen i didaktik - dansk 
Kandidatuddannelsen i didaktik - matematik 
Kandidatuddannelsen i didaktik - materiel kultur
Kandidatuddannelsen i didaktik - musikpædagogik
Kandidatuddannelsen i generel pædagogik
Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi
Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi
Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi
Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi
Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab 
Se også Institut for Uddannelse og Pædagogik

Aalborg Universitet (AAU)

Master i Læreprocesser
Kandidatuddannelse i It, læring og organisatorisk omstilling
Se også Institut for Læring og Filosofi

Syddansk Universitet (SDU)

Kandidatuddannelse i Pædagogik

Roskilde Universitet (RUC)

Kandidatuddannelse i Pædagogik og uddannelsesstudier