Linda bruger sin læreruddannelse på Arbejdermuseet

Det smukke, gamle hus midt i København fortæller arbejderbevægelsens, Danmarks og demokratiets historie – og er et eminent læringsrum for de ca. 23.000 skoleelever, der hvert år besøger museet og deltager i et hav af undervisningsforløb. I spidsen for skoletjenesten står lærer Linda Nørgaard Andersen.

”Før jeg blev ansat her, arbejdede jeg tre år på en skole i Værløse. Jeg elskede det! At være klasselærer, have eleverne tæt på sig, stemningen i klasselokalet og på lærerværelset og mine fantastiske kolleger. Jeg var så meget i tvivl, om jeg skulle søge jobbet her, men jeg elsker det – og jeg er i den grad stadig lærer i hjertet!”

Sådan siger Linda Nørgaard Andersen. Hun blev som 32-årig ansat som leder af Arbejdermuseets 13 medarbejder store skoletjeneste. Det er otte år siden, og Arbejdermuseet har siden da skruet gevaldigt op for samarbejdet med skolerne. Bl.a. udarbejder museet undervisningsforløb til forskellige fag og klassetrin, der spiller direkte ind i læringsmålene. Museet deltager også i forskningsprojekter med bl.a. professionshøjskoler og Undervisningsministeriet. Senest om valgfaget ’Unge Stemmer’, som udskolingselever fra københavnske skoler deltager i på selve museet samt projektet ’Læs, Leg og lær med historien’, der retter sig mod mellemtrinnet, fortæller Linda.  

Et andet læringsrum end klasseværelset

Faktisk er hele 29 procent af Arbejdermuseets besøgende elever, og det er en målgruppe, Arbejdermuseet satser endnu mere på fremover.

”Jeg har altid ment, at kulturinstitutioner kan og skal spille en vigtig rolle i børn og unges dannelse og uddannelse. Det er ikke skolens opgave alene. Jeg betragter museet som et andet læringsrum end klasseværelset – og et eminent læringsrum! Når eleverne ser, rører ved, arbejder med og hører historier om emner herinde, fx demokrati, udvides deres verden og de får nye perspektiver, som de kan bruge i skolen og i livet. På den måde betragter jeg stadig mig selv som lærer,” siger Linda.

Da hun blev ansat i jobbet, var hendes lærerbaggrund en stor fordel. Hun er ikke i tvivl om, at lærere generelt har en vigtig rolle at spille, når det gælder kulturformidling.

Brug for lærere på kulturinstitutioner

”Med skolereformen og den åbne skole bliver der endnu mere brug for lærere, der på tværs af skoler, institutioner og andre samarbejdsparter kan udvikle nye tiltag, der gavner skolen og den enkelte elev. Det er givende for børn at møde voksne, der brænder for det, de arbejder med – uanset om det er en kunsthistoriker eller geolog. På samme måde gavner det lærerne, at fagfolk bidrager til deres arbejde. Som lærer kan man ikke brænde lige meget for vandløb, H.C. Andersen og alt det andet, børn skal lære,” siger Linda, der omtaler de lærere, der kommer på besøg med deres klasse, som sine kolleger.  

”Fordi jeg selv er lærer, ved jeg, hvad lærere har brug for fra os som museum. Jeg forstår alt det med læringsmål og undervisningsdifferentiering, og jeg kan tænke i undervisningsforløb, der både består af et besøg på museet, men i lige så høj grad af forberedelsen, hvor man bl.a. læser nogle bestemte tekster, og bearbejdelsen efter besøget, hvor man arbejder videre med det, eleverne har lavet her,” siger Linda, der deler ledelsen af skoletjenesten på museet med en kollega, der også er læreruddannet.

”En stor del af forklaringen på den udvikling, Arbejdermuseet har taget med undervisning, er, at vi arbejder som et team. Faktisk videndeler og samskaber vi på samme gode måde, som jeg også oplevede på lærerværelset, da jeg var i folkeskolen,” siger hun.

Læs til lærer og få et studiejob

Linda slår fast, at det ikke kun er på Arbejdermuseet, at der er brug for lærere. Det gælder mange museer og kulturinstitutioner.

”Jeg kan kun opfordre andre lærere til at tænke, at der er flere måder at være lærer på. Man kan arbejde i skolen, men man kan også sætte sin faglighed i spil i andre sammenhænge, der interesserer én. Og hvis man synes, det jeg laver, virker spændende, så har jeg et godt råd: Få et studiejob på et museum. Det giver god undervisningserfaring,” siger Linda. 

Der er en anden god grund til at læse til lærer:

”Det er en fantastisk uddannelse. Jeg læste historie på Københavns Universitet i nogle år, men der manglede noget – en kobling til praksis, hele didaktikken og pædagogikken. Da jeg startede på UCC’s læreruddannelse, var det som at komme hjem. Jeg elskede at læse til lærer!” slutter hun.

Om Linda Nørgaard Andersen: