Job og karriere

Omkring 2/3 af de studerende på læreruddannelsen bliver folkeskolelærere.

Folkeskolelærer - en verden af jobmuligheder

Som folkeskolelærer kan du få job i

  • en almindelig kommuneskole eller
  • en skoleafdeling på et sygehus eller et asylcenter.

eller

  • et 10. klassecenter med sportslinje, filmlinje og musiklinje.

Det kan være

  • en storbyskole med 85 pct. tosprogede elever eller
  • en ø-skole med 12 elever.

Så en folkeskole er ikke bare en folkeskole, det er en verden af muligheder.

Andre jobmuligheder

Den sidste tredjedel er beskæftiget med anden undervisning, fx på private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, voksenundervisning og sociale institutioner. 

Nogle lærere ansættes i private virksomheder, som skolekonsulenter i forvaltninger eller rejser til udlandet som lærer.    

Videreuddannelse

Du kan uddanne dig til skoleleder eller skoleinspektør - eller tage en master- eller kandidatgrad på universitetet. Læs mere om videreuddannelse.