Enkeltfag Bornholm

Fag og priser 2019

Enkeltfag udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Se aktuelle fag i studieåret 2018/2019 på siden her:

Læs mere detaljeret om fagene:

Enkeltfagskursister indgår på hold sammen med de ordinære lærerstuderende.

Betalingen sker semestervis forud og vil variere afhængig af hvilke fag, man følger i det pågældende semester. Der må desuden påregnes udgifter til bøger, kopiering, print med videre. Ekskursioner, studieture og lignende aftales på de enkelte hold og sker for egen regning.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på enkeltfag på Bornholm skal ske ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Bemærk der er adgangskrav til fagene.

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser prioriteres uddannede lærere og personer med en afbrudt læreruddannelse.

Derefter vælges ansøgere efter de samme kriterier som gælder ved optagelsen til læreruddannelsen.

Deltagerbetalingen opkræves forud for ét semester ad gangen.

Ved rettidig betaling er du optaget på holdet. Hvis vi ikke modtager rettidig betaling, vil studiepladsen blive tilbudt en anden ansøger.

Kontaktperson

Har du spørgsmål vedr. optagelse og priser er du meget velkommen til at kontakte:

Andreas Grosbøll
AGRO@kp.dk
Tlf: 4189 7016