Ansøgningsskema til enkeltfag hos Læreruddannelsen Campus Carlsberg

Ansøgningsfristen er den 15. november 2019.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her

Kravene skal være bestået inden studiestart.