Ansøgningsskema til enkeltfag hos Læreruddannelsen Campus Carlsberg

Ansøgningsfristen var den 1. maj 2019. Du kan sende en ansøgning, selv om ansøgningsfristen er overskredet. Din ansøgning kommer dog kun i betragtning, hvis vi stadig har ledige pladser, når alle rettidige ansøgninger er behandlet. Du hører fra os hurtigst muligt, såfremt vi kan tilbyde dig en plads. Muligvis kan vi ikke svare dig før medio august.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her

Kravene skal være bestået inden studiestart.