Enkeltfag Campus Carlsberg

For at blive godkendt til at læse et enkeltfag, skal du først udfylde en ansøgningsformular.

Du kan læse enkeltfag på læreruddannelsen på Campus Carlsberg, læreruddannelsen på Frederiksberg, enkelte moduler på  Uddannelsesstation Helsingør samt moduler på netuddannelsen.

Udbud i forårsssemesteret 2020

Udbud i forårssemesteret 2020

Undervisningsfag på aftenhold:
Tirsdag kl. 17-21: Dansk (4.-10. klassetrin) og matematik (4.-10. klassetrin)
Onsdag kl. 17-21: Musik, Håndværk og design (få pladser)
Torsdag kl. 17-21: Engelsk

Pædagogik og lærerfaglighed på aftenhold:
Mandag kl. 17-21: Almen undervisningskompetence (PL1), Undervisning af tosprogede elever (PL4)

Undervisningsfag på daghold:
Dansk (1.-6. klassetrin), dansk (4.-10. klassetrin), matematik (1.-6. klassetrin), matematik (4.-10. klassetrin)

Pædagogik og lærerfaglighed på daghold:
PLa (Elevens læring og udvikling), PL3 (Specialpædagogik), PL4 (Undervisning af tosprogede elever)

Pædagogik og lærerfaglighed på nethold:
PLa (Elevens læring og udvikling), PL4 (Undervisning af tosprogede elever)
De fysiske indkald på den netbaserede læreruddannelse ligger fredage og lørdage i uge 5, 10, 14 og 18.
Synkron online undervisning er placeret ca. hver 3. uge pr. modul, enten mandage, tirsdage, onsdage eller torsdage kl. 18-21

Om modulerne oprettes afhænger af antallet af tilmeldte.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for enkeltfag med studiestart i januar/februar 2020 er 15. november 2019.
Ansøgningsskema er tilgængeligt her.

Betaling

Enkeltfag udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Betalingen sker semestervis forud og vil variere afhængigt af, hvilke fag du følger i det pågældende semester.
Desuden får du udgifter til bøger, kopiering, print m.v. Ekskursioner, studieture og lignende aftales på de enkelte hold og sker for egen regning.

Framelding

Framelding til et modul eller uddannelsen skal ske skriftligt til enkeltfag-lu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

  • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling
  • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen