Enkeltfag Campus Carlsberg

For at blive godkendt til at læse et enkeltfag, skal du først udfylde en ansøgningsformular.

Du kan læse enkeltfag på læreruddannelsen på Campus Carlsberg, læreruddannelsen på Frederiksberg, enkelte moduler på  Uddannelsesstation Helsingør samt moduler på netuddannelsen.

Udbud i efterårsssemesteret 2019

Vi udbyder hele grundskolens fagrække som enkeltfag.

Enkeltfag kan læses på daghold, aftenhold (kl. 17-21) eller netbaseret.
I efterårssemesteret 2019 udbyder vi bla. 6 undervisningsfag på aftenhold tillige med 2 moduler indenfor fagområdet pædagogik og lærerfaglighed.
Du kan her på siden finde oversigt over det samlede udbud af moduler.
Om modulerne oprettes afhænger af antallet af tilmeldte.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for enkeltfag med studiestart i januar/februar 2020 er 15. november 2019.
Ansøgningsskema er tilgængeligt her.

Er du uddannet lærer med undervisningserfaring i det fag, du gerne vil læse, så læs her

Betaling

Enkeltfag udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Betalingen sker semestervis forud og vil variere afhængigt af, hvilke fag du følger i det pågældende semester.
Desuden får du udgifter til bøger, kopiering, print m.v. Ekskursioner, studieture og lignende aftales på de enkelte hold og sker for egen regning.

Framelding

Framelding til et modul eller uddannelsen skal ske skriftligt til enkeltfag-lu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

  • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling
  • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen