Enkeltfag

Københavns Professionshøjskole udbyder hele fagrækken som enkeltfag. Bemærk: Københavns Professionshøjskole udbyder særligt tilrettelagte kompetencegivende forløb for lærere med undervisningserfaring.

Enkeltfagsstudiet er et uddannelsestilbud til lærere, der allerede arbejder i skolen, og som ønsker at udbygge deres kompetencer med et nyt fag. Enkeltfag udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Enkeltfag kan også være det første skridt for den uuddannede lærer i folkeskolen ind i en læreruddannelse.

Enkeltfag kan indgå i meritlæreruddannelsen, men det kræver at du er optagelsesberettiget på uddannelsen. Som enkeltfagsstuderende læser du sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og meritlæreruddannelsen.
Vær opmærksom på, at læreruddannelsen er moduliseret og semesteropdelt, hvorfor undervisningens placering varierer fra semester til semester.

Enkeltfag kan læses på daghold, aftenhold (kl. 17-21) eller netbaseret.
I efterårssemesteret 2019 udbyder vi bla. 6 undervisningsfag på aftenhold tillige med 2 moduler indenfor fagområdet pædagogik og lærerfaglighed.
Du kan her på siden finde oversigt over det samlede udbud af moduler.
Om modulerne oprettes afhænger af antallet af tilmeldte.

Særligt for uddannede lærere med undervisningserfaring

Med den nye folkeskolereform skal alle lærere senest i 2020 have en kompetence på linjefagsniveau i deres undervisningsfag. Aktuelt er der stillet lovforslag om forlængelse af denne frist til 2025. Læs om muligheden for kompetenceafklaring og om de særligt tilrettelagte forløb i fagene for uddannede lærere med undervisningserfaring her.

Læs om enkeltfag på læreruddannelsen på Campus Carlsberg her.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her

Kravene skal være bestået inden studiestart.