Enkeltfag

UCC udbyder hele fagrækken som enkeltfag. Bemærk: UCC udbyder særligt tilrettelagte kompetencegivende forløb for lærere med undervisningserfaring.

Enkeltfagsstudiet er et uddannelsestilbud til lærere, der allerede arbejder i skolen, og som ønsker at udbygge deres kompetencer med et nyt fag. Enkeltfag udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Enkeltfag kan også være det første skridt for den uuddannede lærer i folkeskolen ind i en læreruddannelse.

Enkeltfag kan indgå i meritlæreruddannelsen, men det kræver at du er optagelsesberettiget på uddannelsen. Som enkeltfagsstuderende læser du sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og meritlæreruddannelsen.
Vær opmærksom på, at læreruddannelsen er moduliseret og semesteropdelt, hvorfor undervisningens placering varierer fra semester til semester.

Enkeltfag kan læses på daghold, aftenhold (kl. 16-20) eller netbaseret.

Særligt for uddannede lærere med undervisningserfaring

Med den nye folkeskolereform skal alle lærere senest i 2020 have en kompetence på linjefagsniveau i deres undervisningsfag. Læs om muligheden for kompetenceafklaring og om de særligt tilrettelagte forløb i fagene for uddannede lærere med undervisningserfaring.

Modersmålsunderviser?

Læreruddannelsen Campus Carlsberg udbyder i efterårssemesteret 2018 et modul om modersmålsundervisning. Modulet kan læses som enkeltfag.

 

Almen undervisningskompetence

Vi udbyder i foråret et 6-ugers forløb om almen undervisningskompetence.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her

Kravene skal være bestået inden studiestart.