Enkeltfag

Københavns Professionshøjskole udbyder hele fagrækken som enkeltfag.

Enkeltfagsstudiet er et uddannelsestilbud til lærere, der allerede arbejder i skolen, og som ønsker at udbygge deres kompetencer med et nyt fag. Enkeltfag udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Enkeltfag kan også være det første skridt for den uuddannede lærer i folkeskolen ind i en læreruddannelse.

Enkeltfag kan indgå i meritlæreruddannelsen, men det kræver at du er optagelsesberettiget på uddannelsen. Som enkeltfagsstuderende læser du sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og meritlæreruddannelsen.
Vær opmærksom på, at læreruddannelsen er moduliseret og semesteropdelt, hvorfor undervisningens placering varierer fra semester til semester.

Enkeltfag kan læses på daghold, aftenhold (kl. 17-21) eller netbaseret.

Udbud i forårssemesteret 2020

Undervisningsfag på aftenhold:
Tirsdag kl. 17-21: Dansk (4.-10. klassetrin) og matematik (4.-10. klassetrin)
Onsdag kl. 17-21: Håndværk og design (få pladser)
Torsdag kl. 17-21: Engelsk

Pædagogik og lærerfaglighed på aftenhold:
Mandag kl. 17-21: Almen undervisningskompetence (PL1), Undervisning af tosprogede elever (PL4)

Undervisningsfag på daghold:
Dansk (1.-6. klassetrin), dansk (4.-10. klassetrin), matematik (1.-6. klassetrin), matematik (4.-10. klassetrin)

Pædagogik og lærerfaglighed på daghold:
PLa (Elevens læring og udvikling), PL3 (Specialpædagogik), PL4 (Undervisning af tosprogede elever)

Pædagogik og lærerfaglighed på nethold:
PLa (Elevens læring og udvikling), PL4 (Undervisning af tosprogede elever)
De fysiske indkald på den netbaserede læreruddannelse ligger fredage og lørdage i uge 5, 10, 14 og 18.
Synkron online undervisning er placeret ca. hver 3. uge pr. modul, enten mandage, tirsdage, onsdage eller torsdage kl. 18-21

Om modulerne oprettes afhænger af antallet af tilmeldte.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her

Kravene skal være bestået inden studiestart.