Enkeltfag

Københavns Professionshøjskole udbyder hele fagrækken som enkeltfag.

Enkeltfagsstudiet er et uddannelsestilbud til lærere, der allerede arbejder i skolen, og som ønsker at udbygge deres kompetencer med et nyt fag. Enkeltfag udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Enkeltfag kan også være det første skridt for den uuddannede lærer i folkeskolen ind i en læreruddannelse.

Enkeltfag kan indgå i meritlæreruddannelsen, men det kræver at du er optagelsesberettiget på uddannelsen. Som enkeltfagsstuderende læser du sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og meritlæreruddannelsen.
Vær opmærksom på, at læreruddannelsen er moduliseret og semesteropdelt, hvorfor undervisningens placering varierer fra semester til semester.

Enkeltfag kan læses på daghold, aftenhold (kl. 17-21) eller netbaseret.
I efterårssemesteret 2019 udbyder vi bla. 6 undervisningsfag på aftenhold tillige med 2 moduler indenfor fagområdet pædagogik og lærerfaglighed.
Du kan her på siden finde oversigt over det samlede udbud af moduler.
Om modulerne oprettes afhænger af antallet af tilmeldte.

Særligt for uddannede lærere med undervisningserfaring

Med folkeskolereformen er det fortsat et krav, at alle lærere senest 2025 skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Der er derfor stadig lærere, som har brug for og mulighed for efteruddannelse.
Alle undervisningsfag kan tilrettelægges som komprimeret enkeltfag efter særlig aftale mellem en kommune og Københavns Professionshøjskole. Læs om muligheden her.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her

Kravene skal være bestået inden studiestart.