Tilskud

UCC har stor erfaring i at samarbejde med kommuner og institutioner om fælles fonds- og projektansøgninger som del af et strategisk partnerskab.

Som kommune eller institution kan du finansiere kompetenceudviklingsforløb på flere måder:

  • Rotationsordninger
  • Fonde og puljer
  • SVU

Offentlige puljer

Mange udviklingsmidler kommer i dag som særlige puljer, som kommuner, skoler og institutioner kan søge. Udmøntningen af de offentlige puljer, sker på baggrund af finanslovsforhandlingerne. I UCC overvåger vi mulighederne for ekstern finansiering af projekter, udvikling og uddannelse, og vi er opmærksomme på, hvornår udmøntninger foregår og hvordan kommuner kan anvende midlerne.

Eksempler:

  • Særlig pulje til pædagoger med ansvar for praktik på institutionerne (2011-2013)
  • Særlig pulje til praktiklærer uddannelse (2011-2013)
  • Satspuljemidler – udmøntes løbende på baggrund af forlig (2012-2015)
  • Tips-og Lottomidler, alle ministerier har en pulje fra Tips og Lotto midlerne, de anvendes gennem ansøgningsrunder, se ministeriernes hjemmesider for yderlig information om ansøgningsfrister (årligt)
  • Folkeskolereform – udmøntning til kompetenceudvikling jf. de nye krav til skoler og lærere (2013-2015)

 

Kontakt os for strategisk partnerskab

Tre personer som snakker med hinanden

Det får du

UCCs konsulenter tilpasser undervisning og kompetenceløft til den enkelte kunde. Vi tilbyder mange forskellige former for forløb og partnerskaber, der alle kan løfte jeres faglige niveau.