Sundhedsfremme og forebyggelse

UCC's sundhedsfaglige videreuddannelse tilbyder praksisnær opkvalificering af medarbejdere inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

Ved UCC’s sundhedsfaglige videreuddannelser tilbyder vi målrettet og lokalt forankret opkvalificering af jeres medarbejderes kompetencer inden for stort set alle områder af sundhedsfremme og forebyggelse. Vi kan bl.a. skræddersy ECTS-givende uddannelsesforløb med henblik på:

  • Opkvalificering af sundhedskonsulenter
  • Implementering af større lighed i sundhed
  • At øge bevægelse i hverdagen blandt borgere, patienter eller personale med fx. Nudging-teknikker og strukturel forebyggelse
  • Øget integration af bevægelse som målrettet redskab i hverdagen og i arbejdet med at fremme fysisk og psykisk trivsel via bevægelse overfor enten borgere, patienter eller medarbejdere
  • Sundhedsfremme og forebyggelse som medtænker grænsefladerne mellem primær og sekundær sektor samt mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesindsats
  • Større kvalitet i den professionelle tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse

Uanset emne, indeholder alle kompetenceforløb et praksisnært fokus, sådan at deltagerne udvikler egen praksis.

Derudover tilbyder vi også hjælp til opstart - og evaluering af indsatser og kurser, som vi sammen udvikler og gennemfører. Vi kan også bistå med evaluering af projekter, som I selv har initieret, men hvor I ønsker en ekstern praksis-nær evaluering. Følgeforskning er ligeledes en mulighed for både kompetenceforløb og andre typer af indsatser.