Sundhedsaftalen 2015-2018

UCC's sundhedsfaglige videreuddannelser sigter mod rammerne for den ny sundhedsaftale for 2015-2018.

Ved UCC’s sundhedsfaglige videreuddannelser har vi gode erfaringer med at bidrage til implementering af de tidligere sundhedsaftaler via kompetenceudvikling i form af uddannelse og målrettede konsulentydelser. I relation til den nye sundhedsaftale for 2015-2018 har vi øje for, hvordan en politisk dagsorden kan forenes med forskningsbaseret viden. Vi er en gruppe af konsulenter, som både kan bidrage med forskningsviden og samtidigt er procesorienterede. Alle uddannelsesmoduler kan skræddersyes til en lokal kontekst, og her er nogle eksempler på moduler, der kan understøtte implementeringen af Sundhedsaftalen for 2015-18:

 

 • Nye samarbejdsformer og forløbsledelse i sundhedsvæsenet
 • Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Brugerinddragelse af patienter og pårørende
 • Deltagerforudsætninger
 • Lighed i sundhed
 • Koordineret indsats ift. multisygdomme
 • Målrettet databaseret styring af den kommunale sundhedsindsats
 • Arbejdet med mennesker med kroniske sygdomme
 • Sygdomsspecifik undervisning
 • Uddannelse i hjemmesygepleje
 • Uddannelse i akut- og subakut sygepleje
 • Uddannelse til sundhedskonsulent