Region Hovedstadens vision 'Fokus og forenkling'

UCC arbejder med kompetenceløft og konsulentbistand i relation til Region Hovedstadens vision "Fokus og forenkling".

I relation til den fællesregionale vision for Region Hovedstaden - ”Fokus og forenkling”-  er vi særligt stærke og interesserede i at bidrage med konsulentbistand og skræddersyet ECTS-givende kompetenceudvikling indenfor:

  • Sammenhængende patientforløb
  • Patientsikkerhed og forbedringsarbejde
  • Serviceadfærd – ’ventet og velkommen’
  • Forskning og samarbejde
  • Lighed i sundhed

Vi skræddersyr kompetenceudviklingen til det specifikke hospital (samt eventuelle samarbejdspartnere), og vi medtænker altid eksisterende udviklingstiltag inden for de udvalgte indsatsområder.