Kompetenceudvikling for kliniske vejledere

Arbejder du som klinisk vejleder, vil du til tider have brug for kompetenceudvikling, for at følge med i praksisudviklingen på professionsbacheloruddannelserne. Her kan UCC hjælpe.

Som klinisk vejleder oplever man, at praksis omkring professionsbacheloruddannelserne hele tiden ændrer sig. Det betyder, at man både skal holde sig ajour med nye bekendtgørelser, læringsmål, eksamensformer og generelle udviklinger i pædagogik. Netop derfor er det vigtigt, at man som klinisk vejleder fortsat udvikler sine kompetencer.

Ved UCC’s sundhedsfaglige videreuddannelser har vi et godt, aktuelt kendskab til grunduddannelserne, og vi uddanner kontinuerligt kliniske vejledere. Derfor tilbyder vi temadage, konsulentbistand og formelle kompetenceudviklingsforløb, der indfrier aktuelle behov og ønsker fra de kliniske vejledere.