Social- og specialområdet

Har I brug for nye pædagogiske metoder til arbejdet med børn, unge og voksne på social- og specialområdet? UCC kan bidrage til, at I når jeres mål samtidig med, at vi hjælper jer med at leve op til de sociale tilsyn.

UCC tilbyder kompetenceudvikling, som understøtter ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og hos private aktører i at skabe de bedst mulige rammer og livsvilkår for børn, unge, voksne og familier i udsatte positioner. Det handler om borgeren og udvikling af indsatser, som er meningsfulde for borgeren i den konkrete kontekst.

UCC samarbejder med kommuner, bo- og opholdssteder, specialskoler m.m. om at kvalificere hele personalegrupper til at håndtere udfordringer og udvikle kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Vi har særlig ekspertise inden for følgende områder:

Kontakt os gerne om andre områder inden for social- og specialområdet og lad os sammen planlægge, hvordan vi kan hjælpe jer i mål med jeres strategier.

 

 

Det siger kunderne

Få inspiration til jeres egne projekter - se eksempler på, hvordan Københavns Professionshøjskole/det tidligere UCC har samarbejdet med skoler, institutioner og kommuner om bl.a. flygtninge, brug af data, it i skole og dagtilbud og pædagogiske læringscentre. 

Det får I ud af samarbejdet

Københavns Professionshøjskole tilbyder skræddersyet, fleksibel kompetenceudvikling, som er tilpasset jeres behov – både i forhold til indhold og tilrettelæggelse. 

Læs mere her:

Typer af kompetenceudvikling

Har I brug for hjælp til et større udviklingsprojekt, eller I er på jagt efter en god oplægsholder? Se eksempler på forskellige typer af kompetenceudvikling, som Københavns Professionshøjskole tilbyder.