Case: Værktøj til at kvalificere elevens perspektiv

En skoleleder fortæller her om et forløb, som havde til formål at udvikle en samtaleform, der kunne synliggøre elevernes stemme, deres motivation og medindflydelse på læringsmålsætning.

I forbindelse med målsætningsarbejdet for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Frederiksgård Skole i København, blev der iværksat et udviklingsprojekt med fokus på aktørperspektivet. Målet var at udvikle en samtaleform, der kunne synliggøre elevernes stemme, deres motivation og medindflydelse på læringsmålsætning. Samtaleværktøjet blev udviklet af medarbejderne ud fra faglige oplæg, praksiserfaringer, afprøvninger i praksis og supervision fra UCC.

Det viste sig at være meget værdifuldt at opdage elevens perspektiv og at kunne kvalificere det med værktøjet, og værktøjet blev et læringsværktøj mere end et målsætningsværktøj. Forløbet blev afsluttet med, at værktøjet blev formaliseret og delt med alle skolens medarbejdere. ”Vigtigheden af aktørperspektivet blev tydeligt i forløbet, og det har skærpet en fælles opmærksomhed i forhold til elevens perspektiv for det pædagogiske personale i skole og fritidshjem (KKFO). Vi har gennem udviklingsforløbet udviklet brugbare samtaleværktøjer, som bruges aktivt af lærere og pædagoger ved samtaler med skolens og fritidshjemmets børn og unge om deres læring og trivsel,” siger Morten Leer, skoleleder på Frederiksgård Skole.