Samarbejde og tværfaglighed

UCC tilbyder en række kurser og  moduler, der understøtter arbejdet med en koordineret indsats til gavn for de børn, unge og voksne, du arbejder med og for.

Når vi arbejder sammen på tværs af faglige funktioner, afdelinger og organisationer med kerneopgaven for øje, skaber vi en større kvalitet i arbejdet. Det handler om at se forbindelsen mellem målet for ens egen opgaveløsning og et overordnet mål på tværs af funktioner, positioner, afdelinger og organisationer.

Relevante diplommoduler

 • Læring, kontakt og trivsel
 • Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention
 • Børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Gruppe- og organisationspsykologi
 • Forældresamarbejde i skole og dagtilbud

Vi kan tilpasse kurser specielt til jeres strategier og udfordringer inden for temaer som:

 • Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge
 • Udviklende samtaler med børn og børnegrupper
 • Samarbejde med forældre til elever med særlige behov
 • Kollegial vejledning og supervision
 • Vejledning i inkluderende praksis
 • Samarbejde om pædagogisk analyse og handleplan
 • Tæt på familien - den svenske model.