Målgrupper og metoder

UCC tilbyder en bred vifte af social- og specialpædagogisk viden om børn, unge og voksne med særlige behov. Bliv for eksempel opdateret på temaer som angst, autisme og konflikthåndtering eller få sparring i forhold til, hvordan I honorerer det sociale tilsyns krav om systematisk arbejde med mål, metoder og evaluering.

I tilbud til borgere skal der tages hensyn til målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt at fokusere på, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til at opnå de konkrete mål, som man med tilbuddet – i samarbejde med den enkelte - sætter for udvikling og trivsel.

Se eksempler på UCC's kurser og uddannelser, som kan bidrage til et kompetenceløft for den enkelte eller en hel medarbejdergruppe.

Relevante diplommoduler

 • Miljøterapi (3 moduler)
 • Læring, kontakt og trivsel
 • Social-kognitive udviklingsforstyrrelser
 • Intellektuelle funktionsnedsættelser
 • Sansemæssige funktionsnedsættelser
 • Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser
 • Kommunikationskompetencer – i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov
 • Pædagogisk psykologi
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention
 • Konflikthåndtering
 • Udviklingspsykologi
 • Neuropsykologi og neuropædagogik
 • Inklusionsvejleder
 • Pædagogik i det interkulturelle samfund

Kurser

Vi kan tilrettelægge korte eller længere kurser inden for temaer som konflikthåndtering, voldsforebyggelse, angst, miljøterapi, neuropsykologi, mentalisering, sprogvanskeligheder, specialpædagogik, AKT, arbejdshukommelse, børn med diagnoser, positiv psykologi og robusthed