Case: Nye kompetencer til medarbejdere fra hele specialområdet

Medarbejdere fra hele specialområdet i Roskilde Kommune har deltaget i en kompetencegivende forløb. En afdelingsleder fra en af kommunens skoler fortæller om erfaringerne.

På Center for Børn med Handicap (CBH) i Roskilde Kommune ønskede man et kompetencegivende forløb, der kunne dække medarbejdere fra hele specialområdet - fra heldagsskole til vidtgående specialpædagogisk skoletilbud. En række grundtemaer skulle dækkes, og det blev besluttet at bruge det meget brede diplommodul ’Pædagogisk psykologi’. Forløbet dækkede blandt andet forældresamarbejde, målsætninger og evalueringer, udvikling af et præcist sprog inden for det specialpædagogiske område og arbejde med at konvertere refleksioner til konkrete indsatser.

Der var arrangeret undervisning med to-tre ugers mellemrum, så der var tid til at afprøve det præsenterede stof efter hver undervisningsgang. ”Tre af mine medarbejdere (to lærere og en pædagog) fortæller, at forløbet var meget praksisnært og målrettet vores område. De har haft aktionslæring i vores egen kontekst og med vores egne elever, og der har været tid til fordybelse og refleksion. De fortæller også, at underviseren fra UCC var fantastisk, og at det var en befrielse at møde en, der har så meget erfaring fra vores meget specifikke område,” siger Helle Nielsen, der er afdelingsleder på Fjordskolen Lysholm i Roskilde.