Ledelse og organisation

På vores lederkurser og -uddannelser får du viden og konkrete værktøjer til at udvikle dine lederkompetencer og til at optimere udviklings- og læreprocesser i organisationen.

Hvordan ledes og organiseres social- og specialpædagogiske tilbud af høj kvalitet? God ledelse handler om at skabe retning, mening, effekt, læring, følgeskab og engagement. Vi kan bl.a. tilbyde konsulentydelser og kurser om: 

  • Strategi og dokumentation med mening
  • Social kapital og professionelle læringsfællesskaber
  • Borgercentreret ledelse – faglig ledelse med fokus på kerneopgaven
  • Konflikthåndtering og ledelse af psykisk arbejdsmiljø

Relevante diplommoduler 

  • Styring og strategi
  • Ledelse af social kapital
  • Kvalitetsudvikling og evaluering
  • Organisation og processer
  • Evaluering i organisationer
  • Gruppe- og organisationspsykologi